Selvitys yksityislääkärien palkkiokehityksestä valmistunut

Lääkäriliiton selvitys yksityislääkäreiden palkkiokehityksestä on valmistunut. Uusimmat tiedot vastaanotolla yleisimmin perityistä palkkiosta ovat Lääkäriliiton Työmarkkinatutkimuksesta maaliskuulta 2012. Yleisimmin perityn palkkion suuruus riippuu mm. käynnin pituudesta. Palkkioiden hajonta on suurinta neurologian, kirurgian, sisätautien ja psykiatrian aloilla. Yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäreillä perityt palkkiot ovat muita erikoisaloja pienemmät ja myös hajonta on pientä.

Kelan tilastojen mukaan keskimääräinen palkkio käyntiä kohden on noussut vuosien 2000 ja 2011 välillä 72 prosenttia. Samalla ajanjaksolla kuntasektorin lääkärien ansiot nousivat 61 prosenttia ja kaikkien palkansaajien ansiot 49 prosenttia. Kuluttajahinnat nousivat keskimäärin 21 prosenttia.

Vuosituhannen alun lääkärilakon seurauksena kuntasektorin lääkärien ansiot kehittyivät selvästi muuta palkansaajakuntaa nopeammin. Vuoden 2006 jälkeen yksityislääkärien palkkiokehitys on ylittänyt selvästi yleisen ansiokehitystason ja kuntasektorin lääkärien palkkakehityksen.On kuitenkin huomioitava, ettei keskimääräisten palkkioiden kehitys käyntiä kohden kuitenkaan kerro suoraan yksityislääkärien ansioista tai niiden muutoksista.

Lue Lääkärilehden artikkeli aiheesta

Lisätiedot: tutkija Juho Ruskoaho, 09 393 0828

Takaisin