Sairauspoissaolotarpeen määrittämiseen liittyvä kyselytutkimus käynnistyi 9.3.2022 – tervetuloa osallistumaan!

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lääkärien kokemuksia ja kehittämistoiveita aiheesta. Jos olet saanut tutkimuskutsun, osallistuthan.

Monille lääkäreille sairauspoissaolon tarpeen arvioiminen ja todistusten laatiminen on tärkeä osa työnkuvaa.

Meneillä olevan tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lääkärien tähän aihepiiriin liittyviä kokemuksia ja kehittämistoiveita. Lisäksi tarkoituksena on arvioida sairauspoissaoloihin liittyvän, vuonna 2019 julkaistun Käypä hoito -suosituksen (sairaspoissaolon tarpeen arviointi) vaikutusta.

Tutkimus on jatkoa vuonna 2014 tehdylle tutkimukselle. Tutkimus on Kelan rahoittama ja sen toteuttavat Lääkäriliitto ja Nordic Healthcare Group (NHG).

Tutkimuskutsu on lähtenyt sähköpostitse noin 9000 lääkärin otokselle. Vastausaikaa on maaliskuun loppuun asti.

Takaisin