Ryhdy yksityissektorin mentoriksi!

Lääkäriliitto käynnistää valtakunnallisen yksityissektorin mentorointiohjelman. Nyt haetaan mentoreita.

Lääkäriliitto käynnistää mentoriohjelman, joka luo mahdollisuuksia ja antaa tukea mentoroitavan ammatilliseen kehittymiseen. Mentoreiksi haetaan nyt yksityissektorilla toimivia kokeneita kollegoita eri puolelta Suomea. Haku päättyy 28.2.2022.

Mentorien valinta

Mentoreita valitaan 11 (HYKS-erityisvastuualueelta kolme ja muilta erva-alueilta kaksi / alue). Valinnassa olennaista on kokemus yksityissektorilla toimimisesta sekä alueellinen ja erikoisalakohtainen ulottuvuus. Liitto maksaa mentoreille palkkion ja kulukorvauksen.

Toiminnan tarkoitus

Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista, myös niin sanottua hiljaista tietoa, siirretään kokeneemmalta (mentori) kokemattomammalle (mentoroitava). Mentori neuvoo, tukee ja edistää kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa mentoroitavaa yksityissektorilla työskentelyssä ja siellä esiin tulevissa asioissa. Mentorointi ei ole kouluttajalääkäritoimintaa eikä luottamusmies tai -lääkäritoimintaa. Mentorointi perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen. Mentoroinnin ideologiaan kuuluu vapaaehtoisuus ja maksuttomuus.

Mentoroinnin avulla edistetään mentoroitavan ammatillista ja urakehitystä, vahvistetaan hänen työskentelyään ja autetaan mahdollisesti esiintyvissä ongelmissa. Menetelmä vahvistaa vuorovaikutusta ja edesauttaa myös valtakunnallisesti yksityissektorin lääkärien yhtenäisyyttä ja asemaa terveydenhuollossa.

Valtakunnallinen mentorointiohjelma on myös kytkös yksityissektorin edunvalvontaan, koska sen avulla saadaan tietoa edunvalvonnan puutteista ja lääkärien toiveista, joihin pystytään vaikuttamaan.

Myös mentorit hyötyvät

Mentorointiohjelma ylläpitää mentorin yhteyksiä käytännön työelämään ja auttaa kokeneempia asiantuntijoita ymmärtämään nuorempiensa kohtaamia ongelmia. Se pitää ajan tasalla sekä mentorin että mentoroitavan. Lääkäriliitto kouluttaa mentorit ja maksaa mentorin palkkion ja kulukorvaukset.

Kenelle mentorointi kohdistetaan?

1. Nuorille kollegoille yksityissektorilla aloittamisen tueksi.
2. Kokeneille lääkäreille uran taitekohdissa.
3. Yksin toimiville yksityislääkäreille, joissa verkostoitumisen ja yhteydenpidon mahdollisuudet ovat vähäiset.
4. Toimintaansa lopettamista harkitseville lääkäreille

Mentoriksi?

Ilmoita halukkuudestasi toimia mentorina Lääkäriliiton yksityissektorijaokselle kati.lehtonen@laakariliitto.fi tai sihteeri tarja.linden@laakariliitto.fi.

Vapaamuotoisen ilmoituksen lisäksi pyydämme sinulta lyhyen esittelyn:

- itsestäsi
- työurastasi ja kokemuksestasi yksityissektorilla toimimisesta sekä
- perustelun halukkuudesta mentorin tehtävään.

Hakuaika: 19.1.– 28.2.2022

Lääkäriliiton yksityissektorijaos käsittelee kaikki hakemukset luottamuksellisesti ja tekee esityksen liiton hallitukselle valittavista mentoreista.

Lääkäriliitto tulee ylläpitämään mentorilistaa ja välittää tiedustelujen pohjalta mentoreiden yhteystietoja mentoroitaville.

Lisätietoja:
Kati Lehtonen
yksityissektorijaoksen sihteeri, lakimies, VT
puh. 09 393091 (vaihde)
kati.lehtonen@laakariliitto.fi

Takaisin