Pyrkiikö lääkäriasema muuttamaan sopimustasi? Mitä tehdä?

Sopimusehtojen muutosta ammatinharjoittaja- tai yhtiömuotoiseen sopimukseen ei voi tehdä yksipuolisesti.

Lääkäriasema ei voi esimerkiksi muuttaa sovittua vuokraprosenttia vain ilmoitusluonteisesti. Siitä on neuvoteltava.  Oma voimassaoleva sopimus kannattaa ehdottomasti tarkistaa ja sopimusneuvotteluun panostaa.

Neuvotteluissa on tärkeää selvittää, mitä tarjotaan korotuksen vastapainoksi eli mitä hyötyjä lääkäri siitä saa.

Neuvotteluissa vaikuttavat muun muassa erikoisala, kokemus, kuinka kauan on toiminut lääkärinä samassa paikassa, vakiintunut potilaskunta ja onko hajauttanut vastaanottotoimintaansa useampaan paikkaan.

Muutostilanne voi olla myös paikka miettiä tilannettaan ja toimintamalliaan. Ammatinharjoittaja on rekisterinpitäjä ja hänellä on oikeus saada omien potilaidensa potilasasiakirjat mukaansa toimipaikan vaihtuessa.

Hammaslääkärit ovat perinteisesti toimineet yhteisvastaanotoilla. Tällöin hallinnolliset asiat, tilat ja laitteet järjestetään yhteisesti, mutta kukin toimii itsenäisenä yrittäjänä. Tällainen toiminta ei lääkäreillekään ole vierasta eli yhteisvastaanoton perustaminen kollegojen kanssa on myös vaihtoehto.

Lääkärillä on yksityissektorilla mahdollisuus toimia myös työsuhteessa, jolloin työlainsäädäntö turvaa muun muassa irtisanomistilanteessa. Jos miettii työsuhdetta, on hyvä katsoa, että työsopimuksessa on kaikki olennaiset ehdot.

On kysymys sitten yrittäjäsopimuksesta tai työsopimuksesta tai niiden muutoksista, niin liittoon voi olla aina yhteydessä ja sopimuksen voi tarkistuttaa liiton lakimiehillä. Erityisen tärkeää tämä on, jos jokin ehto on epäselvä tai sopimus muutoin mietityttää.

Lisätietoja:

lakimies, VT Kati Lehtonen 09 393091 ja lakimiehet@laakariliitto.fi  

Liitto on yhdessä LPY:n kanssa neuvotellut ammatinharjoittajan vastaanoton mallisopimuksen ja siihen kuuluvat liitteet. Myös yhtiömuotoiselle toiminnalle on vastaavat asiakirjat.

Lisätietoa: https://www.laakariliitto.fi/palvelut/edunvalvonta/yksityissektori/

Takaisin