Potilastietojärjestelmissä on lääkärien mielestä pientä parannusta

Tuoreen tutkimuksen mukaan potilastietojärjestelmissä on havaittavissa pientä parannusta. Kehittämistyötä on kuitenkin jatkettava ja potilastietojen saatavuutta sujuvoitettava, jotta terveydenhuoltojärjestelmä toimii tehokkaasti.

Sähköinen kyselylomake lähetettiin keväällä 2017 alle 65-vuotiaille Suomessa asuville lääkäreille. Tutkimukseen vastasi yli 4000 lääkäriä.

Potilastietojärjestelmiä arvioitiin kouluarvosanoin (4-10) ja tiedonkulkua erilaisten väittämien avulla. Arvosanojen keskiarvo parani hieman edelliseen, vuonna 2014 tehtyyn tutkimukseen verrattuna. Kokonaisarvosana potilastietojärjestelmille oli kuitenkin edelleen alle 7. Tietojen saatavuus toisesta organisaatiosta koettiin yhä heikoksi lukuun ottamatta laboratorio- ja radiologisia tuloksia. Tilanne ei ole juurikaan parantunut edelliseen tutkimukseen verrattuna, vaikka Kanta-palvelut ovat tulleet laajalti käyttöön.

Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä -tutkimus tehtiin yhteistyössä Lääkäriliiton, THL:n, Oulun yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa. Se on osa THL:n STePS-hanketta, jonka tavoitteena on kerätä tietoa Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelujen kehittämisen tueksi.

Lue lisää:

Artikkeli Lääkärilehden numerossa 34/2018

THL:n tutkimusraportti Ammattilainen - potilastietojärjestelmät työn tukena?

Takaisin