Potilastietojärjestelmiä kehitettävä yhteistyössä

Huonosti toimivat potilastietojärjestelmät vaativat vielä kehittämistä. Vuoropuhelua lääkäreiden, ohjelmistotoimittajien ja viranomaisten välillä tarvitaan lisää.

Lääkäriliitto julkaisi Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä -tutkimuksen 4.12.2014. Tulosten julkistamisseminaari pidettiin Biomedicumissa. Seminaarissa oli paikalla lähes sata osallistujaa: lääkäreitä, ohjelmistotoimittajia ja viranomaistahoja.

Lääkärien käyttäjäkokemuksissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Seminaarin puheenvuoroissa toistui yhteistyön merkitys lääkäreiden, ohjelmistotoimittajien ja viranomaisten kanssa. Toimivat potilastietojärjestelmät ovat ennen kaikkea potilaan etu.

Tutkimukseen vastasi lähes neljä tuhatta lääkäriä. Lääkäriliitto kiittää kaikkia vastaajia.

Tutkimusartikkelit ja seminaarissa pidetyt esitykset ovat luettavissa liiton nettisivuilla osoitteessa http://www.laakariliitto.fi/tutkimus/tyo-olot-hyvinvointi/.

Ensi vaiheessa julkistettiin julkisen sektorin järjestelmiä koskevat arviot. Seuraavaksi analysoidaan tarkemmin yksityisen sektorin tietojärjestelmiä sekä tietojärjestelmien toimimattomuuden yhteyttä potilasturvallisuuteen ja lääkärien työhyvinvointiin.

Takaisin