Pienyrittäjyys suomalaisessa terveydenhuollossa - seminaari yksityissektorilla toimiville yrittäjälääkäreille 3.6. klo 14.30-17

Seminaarin tarkoituksena on nostaa esille lääkäriyrittäjyyden kulmakiviä, kuten lääkärin ja potilaan valinnanvapauteen liittyviä kysymyksiä ja lääkäriyrittäjyyden turvaa.

Seminaari järjestetään 3.6.2019 klo 14.30-17 Lääkäritalon auditoriossa, osoitteessa Mäkelänkatu 2, Helsinki. Tilaisuuden järjestää Suomen Lääkäriliitto yhdessä Yksityislääkärit- ja Työterveyslääkärit alaosastojen kanssa.

Seminaarissa perehdytään mm. seuraaviin aiheisiin:

  • Yrittäjyys on perustuslain suojaama oikeus
  • Yksityislääkärillä on autonomia niin työnsä kuin palkkioidensa määräämisen osalta
  • Potilas-lääkärisuhteeseen eivät saa hoitoon osallistumattomat, ulkopuoliset tahot puuttua

Ohjelma

Kahvia tarjolla klo 14.00 alkaen

14.30 - 14.40 Seminaarin avaus - lääkärin autonomia ja potilaan valinnanvapaus
Kati Myllymäki, toiminnanjohtaja, SLL

14.40 - 14.50 Yrittäjäsopimus- kulmakivet ja haasteet Kati Lehtonen, lakimies, SLL

14.50 – 15.10 Missä menee pienyrittäjyys suomalaisessa terveydenhuollossa - turvataanko sitä millään lailla? Jaana Lappi, hankepäällikkö, Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

15.10 – 15.30 Kilpailu- ja kuluttajaviraston näkökulmia pienyrittäjyyteen terveydenhuollossa Martti Virtanen, johtaja, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV)

15.30  – 15.50  TVK:n kokemuksia lakisääteisen vakuutuksen toimeenpanosta – onko ongelmia esiintynyt ja miten niihin voidaan puuttua? Elina Holmas, lakimies, Tapaturmavakuuutuskeskus (TVK)

15.50 – 16.30 Paneeli ja keskustelu 2 tapauksesta
Paneelin vetäjä ja moderaattori: Marjut Laurikka-Routti, erikoislääkäri, LKT, SLL yksityislääkärien alaosasto. Paneelissa mukana lääkäriammatinharjoittaja, lääkäriasema, KKV, TVK

16.30-17.00 Keskustelu, yhteenveto ja päätössanat

Puheenjohtajana toimii Marjut Laurikka-Routti, erikoislääkäri, LKT, SLL yksityislääkärien alaosasto

Ilmoittautumiset 29.5.2019 mennessä:  www.laakariliitto.fi/yrittajalaakari2019

Yhteyshenkilö: Kati Lehtonen, lakimies, kati.lehtonen@laakariliitto.fi

 

Takaisin