Parasta koulutuspaikkaa etsitään jälleen

Nuorten Lääkärien Yhdistys ja Lääkäriliitto selvittävät tänäkin vuonna Suomen parhaita erikoistuvien lääkärien koulutuspaikkoja.

Koulutuspaikkakysely on suomalaisten erikoistuvien lääkärien koulutusolosuhteita kartoittava tutkimus. Kyselyllä kartoitetaan erikoistuvien lääkäreiden saamaa koulutusta ja ohjausta sekä työoloja ja työn kuormittavuutta nykyisessä koulutuspaikassa. Kysely lähetetään erikoistuville lääkäreille sähköpostitse 20.10.2020.

Nuorten Lääkärien Yhdistys toteutti Koulutuspaikkakyselyn ensimmäistä kertaa syksyllä 2017. Vuosina 2018 ja 2019 kysely toteutettiin yhteistyössä Lääkäriliiton kanssa, ja tulokset julkaistiin Lääkäripäivien yhteydessä.   

Koulutuspaikkakyselyn tavoitteena on tulosten pohjalta kehittää erikoislääkärikoulutusta ja nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun palvelujärjestelmän roolia kouluttajana. Tuloksien toivotaan myös motivoivan työnantajia uudistuksiin ja työolojen kehittämiseen.

Takaisin