Paperiton lähetekäytäntö ja jatkohoitoon ohjaus - potilaan valinnanvapautta kunnioitettava

Terveystalo Lahden vastaavan lääkärin elokuussa lähettämä kirje lääkärikeskuksen lääkäreille, joka koskee siirtymistä paperittoman käytännön toimintamalliin ja jossa ohjeistetaan lääkäreitä siihen, ettei lähetteitä enää tulostettaisi potilaille ym. on herättänyt keskustelua julkisuudessa.

Lääkäriliitto toteaa yksiselitteisesti, että potilaalla on oltava valinnanvapaus hoidon, tutkimusten ja oheis- ym. palveluiden toteuttamisen osalta niin hoitopaikan kuin lääkärin suhteen. Potilaalla on oikeus valita mm. missä toimintayksikössä ja millä hinnalla hän haluaa jatkotutkimuksia toteutettavan.

Julkisuudessa on myös esiintynyt virheellinen tieto siitä, että Lääkäriliiton ja Lääkäripalveluyritysten yhdistyksen (LPY) neuvottelemassa ammatinharjoittajan vastaanottoa koskevassa mallisopimuksessa olisi suositus siitä, että lääkärien tulisi ohjata potilaita omalle asemalleen jatkotutkimuksiin ja -hoitoihin. Sekä Lääkäriliitto että LPY toteavat yhdessä, että sopimus ei sisällä tällaista suositusta.

Lääkäriliitto kehottaa jäseniä huomioimaan asian ja tarvittaessa olemaan yhteydessä liittoon.

Lisätietoa:

Toiminnanjohtaja Kati Myllymäki p. 040 4506354 tai lakimies Kati Lehtonen p.0400 781003

Takaisin