Paperisten potilasasiakirjojen arkistointi Kelassa

Terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien paperisten potilasasiakirjojen arkistointi Kelassa alkoi vuoden 2019 alussa. Aineistojen arkistointi on toistaiseksi maksutonta.

Arkistointipalvelu koskee toimintansa lopettaneita pieniä yksityisiä terveydenhuollon toimijoita, jotka eivät ole siirtäneet arkistointivelvoitetta muulle taholle. Arkistoon ei voi toimittaa potilaspapereita väliaikaista säilyttämistä varten.

Palveluntuottaja tai hänen edustajansa ja Kela tekevät aina kirjallisen sopimuksen arkistointivastuun siirtymisestä ennen kuin aineistot siirretään.

Kaikki sopimusjärjestelyt tehdään sähköpostiosoitteen toimintansa.lopettaneet@kela.fi kautta. Kelan erilliset palvelupisteet eivät tee luovutussopimuksia tai sovi aineistojen vastaanottamisesta.

Tarkempaa tietoa löydät Kelan sivuilta: https://www.kela.fi/paperisten-potilasasiakirjojen-arkistointipalvelu

Takaisin