Päivystystyöryhmän loppuraportti nyt verkossa

Lääkäriliiton hallituksen asettaman päivystystyöryhmän tehtävänä oli valmistella liiton näkemyksiä lääkäripäivystyksen järjestämisestä. Työryhmä haluaa korostaa lääkäripäivystyksen tarkastelua kokonaisuutena, ja erityisesti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saumattoman yhteistyön tärkeyttä myös päivystyksen järjestelyissä.

Lääkäriliiton hallitus asetti päivystystyöryhmän kokouksessaan tammikuussa 2010. Työryhmä on tutustunut aiempiin lääkäripäivystystä koskeviin työryhmäselvityksiin samoin kuin asiaa koskevaan tutkimusaineistoon sekä kuullut asiantuntijoita useissa kokouksissaan.

Päivystystyöryhmän loppuraportti on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.fimnet.fi/cl/sll/edunvalvonta/raportit.html.

Takaisin