Osallistu verkkoaivoriiheen!

Millaista on lääkärin työ 2030-luvulla? Miten voidaan edistää työhyvinvointia? Lääkäriliitto haastaa sinut mukaan verkkoaivoriiheen pohtimaan ja ideoimaan!

Kaikki liiton jäsenet saavat sähköpostitse henkilökohtaisen kutsun osallistua verkkoaivoriiheen, joka avataan 22. elokuuta. Menetelmän avulla eri paikoissa olevilla ihmisillä on mahdollisuus ideoida, arvioida ja jalostaa ajatuksia yhteisvoimin verkon välityksellä. Verkkoaivoriihen toteuttaa Fountain Park Oy.

– Haluamme haastaa jäsenet pohtimaan, millaista on tulevaisuuden työ, mitkä ovat keskeiset muutostrendit ja millaista osaamista jatkossa tarvitaan. Samalla keräämme ideoita siitä, millä keinoilla voimme varmistaa, että lääkärin työ pysyy mielekkäänä, ja että työssä voidaan hyvin, kertoo Lääkäriliiton tutkija Piitu Parmanne.

– Toivomme, että mahdollisimman moni osallistuu verkkoaivoriiheen. Kertomalla näkemyksensä lääkärit pääsevät vaikuttamaan omaan tulevaisuuteensa. Osallistujat pääsevät myös näkemään kollegojen ideoita ja arvioimaan, mitkä niistä ovat tärkeimpiä omalta kannalta.

– Verkkoaivoriihi tuottaa uudenlaista, laadullista tietoa, jota voimme käyttää liiton jäsenpalvelujen kehittämisessä ja lääkärien työolojen parantamisessa. Jäsenille myös kerrotaan aivoriihen tuloksista ja siten luodaan muutosvalmiutta.

Tarkista ja päivitä tietosi Tietoni-palvelussa!

Kun tiedämme sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi, saat nopeasti ajantasaista ja tärkeää tietoa liitostasi. Myös verkkoaivoriiheä varten tarvitsemme sähköpostiosoitteesi. Jos yhteystietosi ovat muuttuneet, käythän päivittämässä ne osoitteessa www.laakariliitto.fi/tietoni/

Lisätietoja verkkoaivoriihestä:

Suomen Lääkäriliitto, tutkija Piitu Parmanne, piitu.parmanne@laakariliitto.fi, puh 09 3930 832

Takaisin