Oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärää hoitovirheiden kohdalla nostettiin

Hoitovirheisiin liittyvissä tapauksissa vakuutusmäärä nostettiin 25 000 eurosta 40 000 euroon 1.6.2018 lähtien.

Tästä 40 000 euron vakuutusmäärästä vakuutettu voi käyttää 25 000 euroa käräjäoikeusvaiheessa ja koko vakuutusmäärän ylemmissä oikeusasteissa. Uudella porrastuksella halutaan estää tilanteita, joissa muutoksenhaku ensimmäisen asteen päätöksestä jätetään tekemättä oikeusturvaedun ylärajan tultua täyteen. Vakuutetun omavastuu jokaisessa vakuutustapahtumassa on 15 prosenttia, kuitenkin vähintään 150 euroa.

Muissa kuin hoitovirheisiin liittyvissä tapauksissa oikeusturvavakuutuksen maksimivakuutusmäärä on edelleen 18 000 euroa.

Lääkäriliitto on ottanut kaikille jäsenilleen OP Vakuutuksesta vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen sekä potilasvakuutuksen. Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutusehdoissa määritellyissä tapahtumissa. Vakuutus koskee ainoastaan lääkärin ammattiin liittyviä asioita.

Lisätietotietoa Lääkäriliiton vakuutuksista (Fimnet-kirjautuminen).

Takaisin