Ohje lääkärintodistusten kirjoittamisesta on uusittu

Lääkäriliitto on päivittänyt ohjeensa lääkärintodistusten kirjoittamisesta. Uutta ohjeessa on etälääketieteen huomioiminen. Lisäksi tiettyjä painotuksia on muutettu.

Uudistetussa ohjeessa tuodaan entistä painokkaammin esille, että todistusten ja lausuntojen kirjoittamisessa yhdistyvät lääkärin työn organisoinnin haasteet ja potilaan oikeusturva. Ohjeessa painotetaan myös hoitavan lääkärin ja lausunnon kirjoittavan lääkärin roolien eroa. Hoitava lääkäri ei koskaan voi luvata etuisuutta potilaalle. Siitä päättäminen kuuluu lausunnon vastaanottavalle taholle, joka todistuksen perusteella päättää, täyttyvätkö vaadittavat kriteerit.

Ohje lääkärintodistusten kirjoittamisesta löytyy täältä

Takaisin