Nyt on vaikuttamisen paikka: Itsenäiset ammatinharjoittajat mukaan e-reseptiin vuonna 2016

STM valmistelee lainsäädäntöuudistusta, jonka perusteella itsenäiset ammatinharjoittajat liittyvät e-reseptiin vuoden 2016 alusta lähtien. Tätä varten rakennetaan internetselainpohjainen järjestelmä, jota kaikki lääkärit voivat käyttää tietokoneellaan ilman erillistä ohjelmistoa. Tämän jälkeen kaikki lääkärit laativat lääkemääräykset pääsääntöisesti sähköisesti. Lakiesitys annettaneen eduskunnalle vielä tämän syksyn aikana.

E-reseptin käyttöönotossa on monia toimijoita, kuten STM, Kela, THL, julkiset ja yksityiset palveluntuottajat, potilastietojärjestelmätoimittajat, Lääkäripalveluyritykset ry, Lääkäriliitto ja Hammaslääkäriliitto. Sen käyttöönottoprosessi on myös monitahoinen hanke, joka etenee usealla eri taholla. Näillä näkymin itsenäisten ammatinharjoittajien on laadittava lääkemääräykset pääsääntöisesti sähköisesti 1. tammikuuta 2016 lähtien.

Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halilan mukaan liitto tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien hankkeen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että lääkkeen määrääminen on lääkärille mahdollisimman yksinkertaista ja helppoa kaikissa tilanteissa.

- On selvää, että jäsenkunnastamme nimenomaan itsenäiset ammatinharjoittajat ovat harmissaan ja huolestuneita e-reseptistä. Toisaalta on erinomaisen hyvä asia, että jäsenemme ovat nyt aktivoituneet ja ottaneet myös julkisesti kantaa asiaan sekä tuoneet esiin tähän liittyviä ongelmia. Sillä on varmasti vaikutusta päättäjiin. Se antaa myös tukea sille, mitä Lääkäriliitto tekee ja mihin se vaikuttaa, sanoo Hannu Halila.

Yksityisten lääkäriasemien on liityttävät sähköiseen e-reseptiin huhtikuuhun 2014 mennessä. Lääkärikeskuksissa toimivat ammatinharjoittajat liittyvät reseptijärjestelmään samalla, kun kyseinen lääkärikeskus tulee mukaan järjestelmään. Kela edellyttää asiasta erillistä sopimusta ammatinharjoittajan ja lääkärikeskuksen välillä.

- Lääkäriliiton hallitus käsittelee tämän kuun lopulla kokouksessaan Kelan edellyttämää erillistä sopimusta ammatinharjoittajan ja lääkärikeskuksen välillä. Suositeltavaa onkin, etteivät ammatinharjoittajat allekirjoittaisi mitään sähköiseen reseptiin liittyviä sopimuksia ennen kuin liiton hyväksymä sopimusmalli on vahvistettu, toteaa Halila ja jatkaa, että vastaavanlaista sopimusta valmistellaan myös yhtiömuotoisesti lääkäriasemilla toimiville palveluntuottajille.

Ohjelmistot liian kalliita pienille yhtiömuotoisille palveluntuottajille

Tällä hetkellä akuutti haaste on lääkäriasemien ulkopuolella toimivien pienten yhtiömuotoisten palveluntuottajien liittyminen järjestelmään. Kuten isompien toimijoiden, myös heidän tulisi ottaa järjestelmä käyttöön jo huhtikuussa 2014 ennen kuin selainpohjainen järjestelmä on saatu rakennettua. Nyt markkinoilla olevat ohjelmistot ovat kuitenkin aivan liian kalliita näille toimijoille.

- Juuri nyt tähän ongelmaan etsitään ratkaisua, sanoo Halila. Hän ehdottaa, että määräaikaa lykättäisiin siihen asti, kunnes selainpohjainen järjestelmä on käytössä.

Lisätietoja: terveyspoliittinen asiantuntija Lauri Vuorenkoski, puh. 044 563 0556

Takaisin