Neuvottelut kunta-alan sopimuksista käynnissä

Neuvottelut julkisalan työ- ja virka­ehtosopimuksista sekä ­yliopistojen työehto­sopimuksesta ovat ­alkaneet.

Kuntasektorilla esimerkiksi terveyskeskuksissa ja sairaaloissa työskentelevien lääkärien virka- ja työsuhteen ehdoista on sovittu suurelta osin Kunnallisessa Lääkärisopimuksessa (LS). Lääkärisopimuksessa on myös sovittu, miltä osin noudatetaan lisäksi Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES).

Neuvottelut uusista sopimuksista käynnistyivät kunta-alalla 28.11.2017.

Mistä nyt neuvotellaan?

Lääkärisopimuksen, kuten muidenkin kunta-alan sopimusten, voimassaolo päättyy 31.1.2018. Tammikuun loppuun mennessä pyritään sopimaan siitä, miten pitkään uudet kunnalliset virka- ja työehtosopimukset olisivat voimassa, miten paljon ja millä tavoin palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana ja millaisia muita muutoksia virka- ja työsuhteen ehtoihin tehdään. Nyt neuvotellaan Kunnallisesta Lääkärisopimuksesta, joka tulisi voimaan 1.2.2018.

Mikä sitten on Maakuntien Lääkärisopimus?

Maakuntien lääkärisopimusta ei vielä ole olemassa. Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa lääkärit siirtyisivät maakuntien, maakuntien liikelaitosten ja mahdollisesti perustettavien maakuntien yritysten viranhaltijoiksi ja työntekijöiksi.

KT ja Lääkärikartelli ovat jo pitkään neuvotelleet siitä, millaisia virka- ja työsuhteen ehtoja maakunnissa työskenteleviin lääkäreihin sovellettaisiin. KT:n ja Lääkärikartellin yhteisenä tavoitteena on, että Maakunnan Lääkärisopimusta sovellettaisiin liikelaitosten lisäksi myös maakuntien yrityksissä.

Kesällä 2017 sovittiin lääkäreille kokeiltavan palkkausjärjestelmän raameista ja siitä, miten syksyllä ja alkutalvella toteutettava kokeilu toteutetaan. Neuvotteluja Maakuntien Lääkärisopimuksesta jatketaan, kun uudesta Kunnallisesta Lääkärisopimuksesta on sovittu ja kun Maakuntien Lääkärisopimuksen palkkauskokeilun tulokset on saatu ja analysoitu.

Maakuntien Lääkärisopimus uusine määräyksineen otettaisiin käyttöön vasta kun lääkärit olisivat siirtyneet maakuntien viranhaltijoiksi ja työntekijöiksi. Yhteisymmärrykseen sopimusten sisällöstä pyritään kuitenkin ennen henkilöstön siirtymistä maakuntiin. Palkkauksen lisäksi työaikaa koskevat määräykset ovat neuvotteluiden keskiössä.

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa KT Kuntatyönantajasta tulisi Kunta- ja maakuntatyönantajat KT, joka edustaisi maakuntia ja KT:n jäseneksi liittyneitä maakuntien yrityksiä virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa.

Kuka neuvottelee?

Lääkärisopimuksen osalta neuvotteluja käyvät KT Kuntatyönantajat ja Lääkärikartellin neuvottelijat. Kunkin Lääkärikartellin jäsenjärjestön eli Lääkäriliiton, Hammaslääkäriliiton ja Eläinlääkäriliiton neuvottelijat osallistuvat neuvotteluihin.

Takaisin