Neuvottelut jatkuvat koronavirustilanteesta huolimatta

Kunta-alan Lääkärisopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Neuvottelut uudesta sopimuksesta ovat käynnissä, ja etenevät normaalisti.

Lääkärisopimusneuvottelut ovat haastavat, koska pöydällä on poikkeuksellisen suuria asioita. Keskeiset tavoitteet liittyvät työolojen ja lääkärien työhyvinvoinnin kehittämiseen. Lisäksi keskeisiä ovat työaika- ja päivystysasiat sekä palkkausmääräysten uudistaminen siten, että palkoissa huomioidaan osaamisen kehittyminen ja palkkakehitys uran aikana.

Lääkärisopimusneuvotteluista on koottu tietoa liiton verkkosivuille: https://www.laakariliitto.fi/laakarisopimus/

 

Takaisin