Näkymiä 2030-luvun terveydenhuoltoon -seminaarista tallenne verkossa

Lääkäriliitto järjesti 7.12.2016 Näkymiä 2030-luvun terveydenhuoltoon -seminaarin, joka taltioitiin.

Lääkäriliiton tulevaisuushankkeen ”Lääkäri 2030” tavoitteena on ennakoida terveydenhuoltoon liittyviä tulevaisuuden kehitystrendejä. Seminaarissa pohdittiin, miltä tulevaisuuden terveydenhuolto ja lääkärin työ näyttävät 2030-luvulla. Ovatko esimerkiksi tiedon digitalisaatio, potilaiden roolin vahvistuminen, oppivat tietojärjestelmät ja uudenlaiset sähköiset palvelut mullistaneet terveydenhuollon?

Näkymiä 2030-luvun terveydenhuoltoon -seminaarista video

Takaisin