Muistisairauksien erityispätevyysohjelman siirtymäaika päättymässä

Muistisairauksien erityispätevyysohjelman siirtymäaika päättyy 10.11.2019.

Muistisairauksien hoidon erityispätevyys antaa lääkärille erityisosaamista muun muassa aivoterveydestä, genetiikasta, neuropsykologisista ja neuropsykiatrisista oireista sekä perhekeskeisestä työstä.

Muistisairauksien erityispätevyysohjelma perustettiin 10.11.2016 ja ohjelmasta vastaa muistisairauksien hoidon erityispätevyystoimikunta, johon ovat nimenneet jäsenensä Suomen Neurologinen Yhdistys, Suomen Geriatrit, Suomen Psykogeriatrinen Yhdistys, Yleislääketieteen yhdistys, Societas Gerontologica Fennica sekä Suomen Alzheimer-tutkimusseura.

Erityispätevyysohjelmasta vastaava taho voi esittää kolmen vuoden siirtymäaikana 10.11.2016-10.11.2019 liiton erityispätevyyden myöntämistä ohjelman muodoista poiketen lääkärille, jonka käytännön tiedot ja taidot täyttävät ohjelmassa asetetut tavoitteet.

Hakemus toimitetaan erityispätevyystoimikunnan käsittelyä varten sähköpostitse Lääkäriliittoon Ulla Anttilalle: ulla.anttila@laakariliitto.fi

Siirtymäajan erityispätevyyshakemuksen tulee olla perillä Lääkäriliitossa viimeistään 10.11.2019.

Erityispätevyysohjelmakuvaus ja hakuohjeet 

 

 

Takaisin