Muistathan katkaista vuoden 2018 palkkasaatavien vanhentumisen

Vuonna 2018 syntyneet palkkasaatavat vanhenevat 31.12.2021. Vanhentumisen katkaisun myötä saatavien selvittämistä voi jatkaa myös vuoden 2022 aikana.

Vuonna 2018 syntyneet palkkasaatavat vanhenevat kuluvan vuoden päättyessä, eli 31.12.2021. Jos sinulla on epäselvyyttä tai erimielisyyttä esimerkiksi johonkin palkanosaan liittyen työnantajasi kanssa, ja nämä selvät tai mahdolliset saatavat ovat syntyneet vuoden 2018 aikana, on niitä nyt vaadittava kirjallisesti, jolloin niiden vanhentuminen katkeaa. Mikäli kirjallista vaatimusta ei tehdä, ei palkkasaatavia voi vaatia enää myöhemmin, vaikka ne olisivat täysin selviä. Palkkasaatavat ovat silloin vanhentuneet. Vanhentumisen katkaisun myötä saatavien selvittämistä voi jatkaa myös vuoden 2022 aikana.

Viranhaltijalain mukaan viranhaltijan on esitettävä virkasuhteesta johtuvaa palkkaa tai muuta taloudellista etuutta koskeva kirjallinen vaatimus kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona asianomainen palkkaerä tai muu etu olisi ollut maksettava tai annettava. Jos edellä tarkoitettua vaatimusta ei ole esitetty määräajan kuluessa, oikeus palkkaan tai muuhun taloudelliseen etuuteen on menetetty.

Oheisen mallipohjan avulla voit tehdä vaatimuksen ja osoittaa sen työnantajallesi vuoden 2021 loppuun mennessä. Toki samalla voit vaatia sen jälkeenkin syntyneitä palkkasaatavia (esim. jos sama lisä on ollut maksamatta myös vuoden 2018 jälkeen). Niiden vanhentuminen tapahtuu eri aikataulussa lain mukaisesti, eli esimerkiksi vuonna 2019 syntyneet saatavat vanhenevat vuoden 2022 päättyessä. Mallipohjaa voi vapaasti muokata omaan käyttötarkoitukseensa sopivaksi. Viivästyskoron osalta harkinta on sinun, haluatko sitä vaatia. Toimitathan vaatimuksesi työnantajan edustajalle/esimiehellesi ja pyydät kuittauksen vastaanotosta.

Itse asian selvittelyssä kannattaa olla yhteydessä paikalliseen luottamusmieheen ja tarpeen vaatiessa itse tai luottamusmiehen välityksellä myös liiton lakimiehiin: lakimiehet@laakariliitto.fi.

Lataa malllipohja tästä:

Palkkasaatavavaatimus (muokattava word-dokumentti)

Palkkasaatavavaatimus (täytettävä pdf)

Takaisin