Monikulttuurinen lääkärin työ -tutkimus käynnissä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Lääkäriliitto toteuttavat laajaan tutkimuksen, jossa selvitetään ulkomaalaistaustaisten lääkärien työoloihin, terveyteen ja kulttuuriseen osaamiseen liittyviä asioita.

Ulkomaalaistaustaisten terveydenhuollon ammattilaisten määrä on Suomessa lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina. Eri maista tulleiden lääkärien kokemuksista Suomessa työskentelemisestä tiedetään kuitenkin toistaiseksi vähän.

THL:n ja Lääkäriliiton kysely on kohdistettu ulkomailla lääkärin tutkinnon suorittaneille lääkäreille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi. Tiedot ovat peräisin Valviran ylläpitämästä Terhikki-rekisteristä (Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri) ja Väestörekisterikeskuksesta.

Tuloksista tiedotetaan ammatillisissa ja tieteellisissä julkaisusarjoissa ensi vuonna sitä mukaa, kun tulokset valmistuvat. Tutkimuksen päärahoittajana on Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Lisätietoja tutkimuksesta:

Lääkäriliitto
Jukka Vänskä, tutkimuspäällikkö, jukka.vanska@laakariliitto.fi

THL
Laura Hietapakka, laura.hietapakka@thl.fi
Tarja Heponiemi, tarja.heponiemi@thl.fi

 

 

Takaisin