Mitä uutta Lääkärisopimuksessa?

Uusi Lääkärisopimus sisältää monia muutoksia työ- ja lepoaikoihin. Muistathan, että niistä on koottu runsaasti tietoa liiton verkkosivuille.

Uudella sopimuksella luotiin mm. työaikaan ja korvauksiin liittyvät raamit ilta-aikaiselle työskentelylle, ja saatiin estettyä säännöllisen työajan täysin vapaa sijoittelu iltoihin ja viikonloppuihin.

Vuorokausilevosta pääsääntönä on työaikalain 11 tunnin vuorokausilepo. Siihen on tehty kaksi poikkeusta, joiden edellytyksenä on, että päivystystä ja muuta toimintaa ei saada muutoin tarkoituksenmukaisesti järjestettyä.

Päivystysmääräykseen liittyviä rajoja täsmennettiin.

Lääkärisopimuksesta on koottu tietoa liiton verkkosivuille www.laakariliitto.fi/laakarisopimus. Sieltä löydät mm. vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Takaisin