Mistä löytyy Viiden tähden koulutuspaikka?

Nuorten Lääkärien Yhdistys (NLY) ja Lääkäriliitto toteuttavat erikoistuvien lääkärien Koulutuspaikkakyselyn. Kysely on auki 25.11.2018 saakka ja tulokset julkaistaan Lääkäri 2019 -tapahtumassa tammikuussa.

Tulosten pohjalta tehdään Viiden tähden Koulutuspaikka -listaus ja kerättyä tietoa käytetään nuorten lääkärien edunvalvontatyössä.

Kysely on kohdistettu YEK-vaiheessa oleville ja erikoistuville lääkäreille. Jos olet erikoistuva lääkäri, olet saanut linkin kyselyyn henkilökohtaiseen sähköpostiisi. Mikäli viesti ei ole tavoittanut sinua, voit vastata myös avoimen linkin kautta. Kyselyyn vastaaminen vie noin 8-15 minuuttia.

Miksi tällaista tarvitaan?

Lääkärien perus- että erikoistumiskoulutus on arvioinnin ja uudistuksen kohteena. Lisäksi sote-uudistus vaikuttaa koulutuksessa olevien lääkärien asemaan.

Tulosten pohjalta on tarkoitus nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun palvelujärjestelmän rooli kouluttajana, kehittää erikoislääkärikoulutusta ja tehdä edunvalvontaa parempien koulutus- ja työolojen puolesta.

Suositeltavuuslistaus terveydenhuollon työnantajista motivoi työpaikkoja kiinnittämään huomiota työoloihin ja kannustaa sisäisiin rakentaviin uudistuksiin.

Ensimmäinen kysely vuonna 2017

NLY toteutti syksyllä 2017 ensimmäisen valtakunnallisen kartoituksen erikoistuvien lääkärien koulutusolosuhteista. Kyselyn tulokset julkistettiin Lääkäripäivillä tammikuussa 2018 painottuen erikoistuvien yleisiin työoloihin. Työnantajat olivat erittäin kiinnostuneita tuloksista.

Lisätietoja tutkimuksesta:

www.nly.fi/koulutuspaikkakysely

Sara Mäkelä, sara.makela@nly.fi

Peppiina Saastamoinen, peppiina.saastamoinen@laakariliitto.fi
 

Takaisin