Miksi uusi Lääkärisopimus ei astunut voimaan?

Vaikka Lääkäriliiton valtuuskunta hyväksyi Lääkärisopimuksen, se ei astunut voimaan. Miksi? Kunta-alan neuvottelujärjestelmä on sellainen, että alasopimukset, kuten Lääkärisopimus, eivät voi astua voimaan ennen kuin kunta-alan yleinen työ- ja virkaehtosopimus on hyväksytty.

Julkisuudessa on viime päivinä ihmetelty solmuun menneitä kunta-alan neuvotteluja. Kaikki muut kunta-alan neuvotteluosapuolet paitsi Tehy ja Super olisivat hyväksyneet sopimuksen. Kun sovittelijan esitys kunta-alan yleiseksi neuvottelutulokseksi kaatui, Lääkärisopimuksen neuvottelutulos kaatui samalla.

Oliko Tehyn ja Superin hylkäämä ratkaisuehdotus niin sanotun yleisen linjan mukainen vai ei? Ehdotuksen hyväksyneiden mielestä oli, hylänneiden mielestä ei. JUKOn blogissa avataan, mistä oikein on kysymys. 

Lääkäriliitto tavoitteli tällä kierroksella vähintään yleisen linjan mukaisia palkankorotuksia. Sovittelijan ehdotuksen mukaan nämä olivat tarjolla, ja sopimus olisi nostanut palkkoja kuntasektorilla, lääkärit mukaan lukien, 3,04 prosentilla sopimuskauden (23 kk) aikana. Palkankorotusten lisäksi sopimus olisi sisältänyt useita esimerkiksi lääkärien työaikoihin liittyviä tarkennuksia ja parannuksia.

Lääkäriliitto toivoo, että kunta-alan neuvotteluja jatkettaisiin mahdollisimman pian.

Kunnallista lääkärien virkaehtosopimusta 2018–2019 ja kunta-alan sopimusmääräyksiä noudatetaan sellaisinaan jälkivaikutuksen nojalla siihen saakka, kunnes uusista sopimuksista on päästy ratkaisuun.

Lue myös:

Lääkäriliitto toivoo, että kunta-alan neuvotteluja jatketaan mahdollisimman pian

Lääkäriliitto hyväksyi Lääkärisopimuksen – kuntasopimus kuitenkin kaatui

Lääkäriliitto: neuvottelut tulee saada vastuullisesti maaliin pian 

Takaisin