Luottamusmiehille kaksi uutta verkkokurssia – avoimia kaikille jäsenille

Luottamusmiesten työtä tuetaan kahdella uudella verkkokurssilla. Kurssit ovat avoimia kaikille Lääkäriliiton jäsenille. Verkkokurssit käsittelevät konkreettisia, työpaikalla esille nousevia tilanteita ja tarjoavat niihin ratkaisuja.

Luottamusmiehen starttipaketin” avulla kurssin tekijä perehtyy luottamusmiehen rooliin, tehtäviin ja toimintaympäristöön. Kurssi tarjoaa tietoa luottamusmiehen oikeuksista ja velvollisuuksista työpaikalla.

Johdatus luottamusmiehen juridiikkaan” keskittyy työlainsäädäntöön ja sopimuksiin esimerkkien kautta. Kurssin avulla selviää esimerkiksi, missä asioissa tulee käydä YT-neuvottelut, ja mitä keinoja luottamusmiehellä on käytettävissään epäillessään tiettyyn työntekijään kohdistuvaa raskaussyrjintää.

Juuri julkaistut verkkokurssit on kohdennettu pääasiassa luottamusmiehille. Niistä löytyy kuitenkin paljon hyvää perustietoa liitosta ja luottamusmiehen roolista sekä juridista apua kaikille jäsenille.

Takaisin