Luottamushenkilöorganisaation uudistus etenee

Lääkäriliiton luottamushenkilöorganisaation uudistus etenee strategian mukaisesti. Uudistuksella kehitetään liiton alueellista toimintaa ja tehostetaan profession alueellista yhtenäisyyttä. Aluepäällikköjärjestelmä päättyy vuoden 2013 alusta alkaen.

Aluepäälliköt ovat toimineet alueidensa luottamusmiesten ja liiton toimiston välissä tiedonvälittäjinä. Luottamusmiesten valitsemina heillä on ollut asema alueensa luottamusmiesten tukihenkilönä. Kokeneet aluepäälliköt ovat hoitaneet osan luottamusmiesten virkasuhdeneuvonnasta. He ovat myös osallistuneet alueellisten luottamusmieskoulutusten järjestelyihin suunnittelusta toteutukseen. Aluepäälliköiden tehtäviin on myös kuulunut aluelakkopäällikkyys.

Aiemmassa organisaatiomallissa aluepäälliköiden rooli toimiston ja luottamusmiesten välisenä yhteyshenkilönä onkin ollut merkittävä. Uudenlaiseen rakenteeseen siirryttäessä liitto kiittää lämpimästi aluepäälliköitä hyvästä yhteistyöstä.

Alueellisen toiminnan vahvistamisen myötä edunvalvontavaliokuntien merkitys alueellisen toiminnan keskuksina kasvaa. Edunvalvontavaliokuntiin nimetään yhdyshenkilö luottamusmiesten alueellista yhteydenpitoa varten. Tiedonkulku alueellisista asioista liiton toimistoon hoidetaan jatkossa myös edunvalvontavaliokuntien kautta. Lisäksi toimiston suoria yhteyksiä luottamusmiehiin tehostetaan. Piiriylilääkärien alueellista asiantuntemusta hyödynnetään, ja myös he pitävät yhteyttä liittoon.

Alueelliset luottamusmieskoulutukset järjestetään toimiston, piiriylilääkärien ja edunvalvontavaliokuntien yhdyshenkilön yhteistyönä. Koulutusten sisältöä suunnitellaan yhdessä luottamusmiesten kanssa. Aluelakkopäällikkyysjärjestelmästä luovutaan. Mahdollinen lakko järjestetään tarpeen mukaan erikseen rakennettavan lakko-organisaation kautta.

Luottamusmiesten alueellista keskinäistä yhteydenpitoa kehitetään. Luottamusmiehet saavat aina halutessaan yhteyden liiton lakimiehiin.

Lisätietoja: jäsenpalvelut-toimialan johtaja Markku Kojo, puh. 0400 419 784, jäsenpalvelupäällikkö Anu Mustakari, puh. 0400 705 463 ja politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen, puh. 040 546 5316.

Takaisin