Liiton vakuutukset puntarissa

Lääkäriliiton merkittäviä jäsenetuja ovat potilas-, oikeusturva- ja järjestövakuutukset. Liitto on perustanut työryhmän selvittämään näiden vakuutusten kattavuutta ja taloudellisia vaikutuksia liitolle. Samalla se arvioi jäsenten niistä kokeman hyödyn.

Vakuutustyöryhmä linjaa Lääkäriliiton tulevaisuudessa tarjoaman ammatillisen vakuutusturvan jäsenilleen. Työryhmän puheenjohtaja on Kari-Pekka Martimo. Jäseninä ovat Marjut Laurikka-Routti, Heikki Kuuri-Riutta, Jarkko Kirjavainen ja Tero Yli-Kyyny. Sihteerinä on lakimies Hannele Pöyry ja liiton toimiston edustajana vanhempi lakimies Marja Pylkkänen. Työryhmän tulee jättää raporttinsa Lääkäriliiton hallitukselle marraskuun loppuun mennessä.

Yksi tärkeistä linjauksista koskee liiton jäsenilleen ottaman potilasvakuutuksen kattavuutta vapaaehtoistyöhön. Asia tuli ajankohtaiseksi, kun Potilasvakuutuskeskus julkaisi keväällä kiertokirjeen aiheesta.

Nykyisellään liiton ryhmäpotilasvakuutus kattaa pienimuotoisen vapaaehtoistyön, jossa liiton jäsen toimii itsenäisesti laillistettuna lääkärinä. Vakuutus ei kata tilanteita, joissa jäsen toimii vapaaehtoistyössä osana terveyden- ja sairaanhoidon organisaatiota. Osallistuessaan laajemmin organisoituun vapaaehtoistyöhön lääkärin on hyvä varmistaa, että tapahtuman järjestäjä on ottanut terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa varten potilasvakuutuksen. Liiton potilasvakuutuksen piirissä eivät ole myöskään opiskelijajäsenet, koska he eivät ole vielä laillistettuja lääkäreitä.

Takaisin