Liiton ryhmäpotilasvakuutus itsenäisille ammatinharjoittajille

Lääkäriliittoon on tullut kyselyitä Lääkäriliiton ryhmäpotilasvakuutuksesta ja sen kattavuudesta. Lääkäriliiton ottama potilasvakuutus koskee vain itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivia liiton jäseniä.

Lääkäriä pidetään itsenäisenä ammatinharjoittajana, jos palkkio hänen antamastaan hoidosta suoritetaan hänelle itselleen, ja hän on itse vastuussa palkkiotulojensa selvittämisestä ja niistä maksettavien verojen ja maksujen esim. yrittäjän työeläkemaksujen suorittamisesta. Lääkärin tulee toimia yksin ja itsenäisesti, eikä hän näin toimi kenenkään työnjohdollisessa alaisuudessa.

Lääkäriliiton potilasvakuutus kattaa kaikki itsenäisen ammatinharjoittajalääkärin lääkäritoiminnan toimenpiteet, eikä mitään erikoisalaa tai toimenpidettä ole rajattu vakuutuksen ulkopuolelle. Vakuutus ei sen sijaan kata muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa, eikä esim. laite- ja hoitolaitteistovahinkoja, joiden aiheuttamat vahingot kohdennetaan lääkäriaseman tms. vakuutukseen.

Jos lääkäri antaa lääkäripalveluita omistamansa yhtiön (oy, ay, ky) kautta, tulee yhtiölle ottaa potilasvakuutus. Liiton ryhmäpotilasvakuutus ei siis kata yhtiömuotoista toimintaa.

Opiskelijat eivät ole liiton potilasvakuutuksessa, koska he eivät ole laillistettuja lääkäreitä eivätkä voi toimia itsenäisesti.

Työ- ja virkasuhteisten osalta työnantaja huolehtii potilasvakuuttamisesta ja työvoiman vuokraamisessa vuokrausyritys vastaa potilasvakuutuksen ottamisesta. Terveydenhuollon toimija voi myös ottaa vakuutuksen sopijakumppaninsa puolesta. 

Liiton ohjeistus ammatinharjoittajille 

Lääkärin vapaaehtoistoiminta

Liiton ryhmäpotilasvakuutus kattaa myös vastikkeettoman sukulaisten ja ystävien tutkimisen ja hoitamisen. Tavanomaiseen ystäväapuun voi kuulua myös reseptien kirjoittamista. Liiton vakuutus kattaa myös pienimuotoisen vapaaehtoistyön.

Lisätietoa liiton ryhmävakuutuksista 

Potilasvakuutuskeskuksen verkkosivut on uudistettu

Potilasvakuutuskeskuksen verkkosivuja on uudistettu. Siellä on tiiviissä muodossa asiaa vakuuttamisesta ja ja uudesta 1.1.2021  voimaan tulevasta potilasvakuutuslaista.

https://www.pvk.fi/terveydenhuolto/potilasvakuutus/

 

Takaisin