Läkarförbundet godkände resultatet av förhandlingarna för läkarnas tjänstekollektivavtal

Finlands Läkarförbunds styrelse har idag 31.5.2016 godkänt det förhandlingsresultat som konkurrensavtalet förutsätter. Förslaget godkändes enhälligt. 

Konkurrensavtalets förhandlingsresultat uppnåddes 29.2.2016. Med detta förhandlingsresultat försäkrade man sig om att regeringen drar tillbaka sitt tvångslagspaket. Förhandlingsresultatets förutsättning var att branschvisa förhandlingar om tjänste- och arbetskollektivavtal förs före 31.5. och att parterna avtalar bl.a. om att arbetstiden på årsnivå förlängs med 24 timmar utan löneförhöjningar. Dessutom förutsätter avtalet en 30 procents nedskärning i semesterersättningen på den offentliga sektorn.

I fråga om försämringarna av anställningsavtalets villkor fanns endast dåliga alternativ att välja mellan. KT Kommunarbetsgivarna hade i början som mål att skära ned på semestern och förlänga arbetstiden i hela dagar. Samtliga fackförbund motsatte sig detta förslag, även Läkarförbundet. Slutresultatet blev att man förlängde arbetstiden på olika sätt inom olika branscher.

Förhandlingsresultatet för det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) är förenligt med konkurrensavtalet. Arbetstiden förlängs i enlighet med avtalsbilagorna 1-5 genom att likrikta de regelbundna arbetstiderna. De olika läkargruppernas regelbundna arbetstid är 38 timmar 15 minuter fr.o.m. 1.2.2017. Därtill blir arbetstidsförkortningen för vardagshelger i fortsättningen 7 timmar 15 minuter för alla läkare. 

LÄKTA är härefter det enda kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet som tillämpar en arbetstid om 38 timmar 15 minuter i veckan. Största delen av den övriga personalen inom vårdsektorn som omfattas av det kommunala tjänstekollektivavtalet arbetar i fortsättningen 38 timmar 45 minuter i veckan.

Läkarförbundet och KT Kommunarbetsgivarna har redan tidigare förhandlat om utveckling av löne- och arbetstidssystemen i samband med social- och hälsovårdsreformen och med tanke på de nya regionala arbetsgivarna. Dessa förhandlingar resulterade i en lista med stegmärken för de framtida arbetstidssystemen samt en linjedragning mellan regelbunden arbetstid och jour. 

Det uppnådda förhandlingsresultatet behandlar olika läkargrupper olika och är därför svårt att godkänna. För den kommande social- och hälsovårdsreformen är resultatet dock betydande. De stora arbetsgivarorganisationerna, där hälsocentralsläkare och sjukhusläkare arbetar sida vid sida, hade i vilket fall som helst haft som mål att harmonisera arbetstiderna.

Även om lösningen är knepig, innebär avtalet att LÄKTA även i framtiden erbjuder stark och självständig intressebevakning.

Det kommunala tjänstekollektivavtalet LÄKTA omfattar läkare, tandläkare och veterinärer med anställning inom kommuner och samkommuner.

Mer information:
styrelseordförande Marjo Parkkila-Harju, tfn 050-596 1670
förhandlingsledare Laura Lindholm, tfn 050-357 4225

Takaisin