Lääketieteen opiskelijoiden sijaiskelpoisuuteen ei tiedossa muutoksia koronatilanteen takia

Koronatilanteesta huolimatta opetus saadaan vietyä läpi verkko-opetuksena siten, että 4. ja 5. vuoden opiskelijat saavat lääkärin sijaisuuteen vaadittavat opinnot suoritettua kevään aikana.

Kaikista kotimaan tiedekunnista on vakuutettu Lääkäriliitolle, että koronatilanteesta huolimatta opetus saadaan vietyä läpi verkko-opetuksena siten, että 4. ja 5. vuoden opiskelijat saavat lääkärin sijaisuuteen vaadittavat opinnot suoritettua kevään aikana. Samoin lääketieteen lisensiaatiksi valmistumiseen ei pitäisi tulla viiveitä.

Tällä on suuri merkitys paitsi opiskelijoille itselleen myös terveydenhuoltojärjestelmälle, sillä opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työpanosta tarvitaan tulevana kesänä koronavirusepidemian todennäköisesti jatkuessa vielä pitkään.

Neljän vuoden opinnot suorittanut lääketieteen opiskelija voi toimia lääkärin tehtävissä erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. Viiden vuoden opinnot suorittanut lääketieteen opiskelija voi lisäksi toimia esimerkiksi terveyskeskuksen vastaanottotyössä.

Yliopisto ilmoittaa tiedot suoraan Valviraan, eikä opiskelijan tarvitse itse täyttää hakemusta. Asia Valvirassa pyritään käsittelemään noin viikon kuluessa.

Sijaiskelpoisuudesta säädetään asetuksessa terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja sen 3§:ssä, eikä sitä ole tarkoitus tässä tilanteessa muuttaa.

Vaikka yliopistojen lähiopetus on keskeytetty ja yliopistot suljettu, opetusta annetaan verkon kautta. Kliininen opetus yliopistosairaaloiden tiloissa jatkuu toistaiseksi supistetusti.

 

 

Takaisin