Lääkärit toivovat suosituksia sairauspoissaolojen kestosta

Lääkärit toivovat laajasti vähintäänkin joitakin sairauksia koskevia kansallisia suosituksia sairauspoissaolojen kestosta. Nykyisiä käytettävissä olevia ohjeita ja suosituksia monet lääkärit pitivät tärkeinä.

Lääkärit pitivät julkisen sektorin palvelujen heikkoa saatavuutta keskeisenä syynä sairauspoissaolojen pitkittymiseen. Myös vajaakuntoisten työntekijöiden työssä jaksamista tukevien toimenpiteiden saatavuus vaikutti sairauspoissaolojen kirjoittamiseen.

Kela ja Suomen Lääkäriliitto toteuttivat yhdessä kyselytutkimuksen, jossa kartoitettiin lääkärien kokemuksia ja mielipiteitä sairauspoissaoloihin liittyvistä käytännöistä ja kehittämistarpeista. Tiedot kerättiin loppuvuodesta 2014. Tutkimukseen vastasi yli 3000 lääkäriä (vastausprosentti 35).

Lisätietoja: http://www.laakariliitto.fi/tutkimus/palvelujarjestelma-potilas/

Jukka Vänskä, tutkimuspäällikkö, jukka.vanska@laakariliitto.fi

Heikki Pärnänen, johtaja, heikki.parnanen@laakariliitto.fi

Takaisin