Lääkärisopimusneuvottelut ovat alkaneet

Lääkärisopimusneuvottelut ovat käynnistyneet. Nykyinen Lääkärisopimus on voimassa 28.2.2022 saakka.

Kunta-alan pääryhmä avasi uuden neuvottelukerroksen virallisesti 11. tammikuuta ja kokousaikataulut on sovittu helmikuun loppuun saakka. Lääkärisopimus-työryhmät ovat kokoontuneet jo koko syksyn tihenevään tahtiin jatkuvan neuvottelun periaatteella, tällä hetkellä työryhmät kokoontuvat viikoittain.

Valtuuskunta linjasi joulukuussa Lääkärisopimuksen 2022 yleiset tavoitteet. Tavoitteita täsmennettiin Lääkäriliiton hallituksen kokouksessa perjantaina 21. tammikuuta valtuuskunnan hyväksymien linjausten pohjalta.

Keskeiset kysymyksiä neuvotteluissa ovat:

  • säännöllisen työajan sijoittelu
  • lepoaikamääräysten kehittäminen huomioiden erilaiset työaika- ja päivystysrupeamat
  • perusterveydenhuollon suoritepalkkausjärjestelmän päivitys
  • palkankorotukset, jotka ovat kustannusvaikutuksiltaan vähintään kunta-alan yleisen tason mukaiset

Neuvottelukierroksen edetessä Lääkäriliittojen järjestövalmiutta on tavanomaiseen tapaan nostettu, jotta pystymme reagoimaan, jos neuvottelut ajautuvat umpikujaan keskeisten kysymysten osalta. Kaikkien lääkäriliittojen järjestövalmiutta koordinoidaan Lääkäriliittojen neuvottelujärjestön (LNJ) asettaman työryhmän kautta.

Takaisin