Lääkärisopimus uudistaa päivystyskorvauksia

Uusi Lääkärisopimus parantaa erityisesti päivystävien lääkärien asemaa selkeyttämällä ja yksinkertaistamalla päivystyskorvauksia.

Työllisyys- ja kasvusopimuksen raameihin kuului 20 euron yleiskorotus ja 0,4 prosentin yleiskorotus 12 kuukautta myöhemmin. Lääkäriliitto sai kuitenkin sopimusneuvotteluissa työnantajan hyväksymään korotusten yhdistämisen ja niiden kohdistamisen erityisesti päivystysjärjestelmän uusimiseen.

– Vaikka rahaa oli käytössä vähän, saatiin sillä aikaan merkittäviä uudistuksia. Tämä oli juuri se hetki, jolloin useita vuosia työryhmissä valmisteltu päivystysuudistus saatiin vietyä läpi. Aloite ja toive päivystysjärjestelmän uudistamiseen on tullut jäsenkunnalta, Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm kertoo.

Päivystysuudistuksen lisäksi kaikki kunnallisen virkaehtosopimuksen piirissä olevat lääkärit saavat 0,3 % yleiskorotukset.  Päivystyskorvausjärjestelmä muuttuu muun muassa niin, että lauantai- ja sunnuntaipäivystyksistä maksettava korvaus yhtenäistyy.

Kertoimia tulee käyttöön kolme. Esimerkiksi viikonloppuöiden päivystyksestä maksettava korvaus on laskennallinen tuntipalkka kerrottuna kolmella.

– Merkittävää on se, että päivystyskorvaukset saatiin turvattua oman Lääkärisopimuksemme määräyksiksi. Eli jatkossa kunta-alan yleiseen sopimukseen tulevat mahdolliset muutokset epämukavien työaikojen korvauksista eivät vaikuta lääkärien virkaehtosopimukseen, Lindholm korostaa.

Uudet päivystysmääräykset ja yleiskorotukset tulevat voimaan 1.1.2015 alkaen. Vuosilomakarenssi poistuu samalla, kun sopimus tulee voimaan 1.3.2014. Uusi lääkärisopimus on kolmivuotinen, 1.3.2014–31.1.2017. Viimeisten 13 kuukauden korotuksista neuvotellaan erikseen kesällä 2015.

Takaisin