Lääkärisopimuksen palkkaus- ja työaikamääräyksiä uudistetaan

Lääkärisopimuksessa on tarkoitus tehdä kaksi isompaa uudistusta ennen sote-uudistuksen voimaantuloa. Muutokset koskevat ennen kaikkea palkkaus- ja työaikajärjestelmää.

Lääkäriliiton ja KT Kuntatyönantajien välillä on neuvoteltu lääkärien uudesta palkkausjärjestelmästä jo parisen vuotta. Yhtenä muutoksen ajurina on ollut erikoislääkärien palkkakehityksen turvaaminen sen nykyisen ”pysähtymisen” sijaan ja toisaalta sote-uudistuksen myötä tapahtuvat muutokset.

Perusajatuksena on luoda yhteiset palkkaelementit sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa työskenteleville lääkäreille. Palkkauksen osioita tulisi edelleenkin olemaan useampia. Kaavailtuja suuntaviivoja ovat sekä tehtävästä että suoriutumisesta maksettava palkka määritellyillä kriteereillä. Näiden lisäksi, lähinnä perusterveydenhuollossa, olisi mahdollista käyttää myös suoritteita palkkauksen perusteena. Palkkakehityksen turvaaminen läpi koko työuran ja urapolkuajattelu ovat uudistuksen punainen lanka.

Valmistelutyössä tärkeiksi kriteereiksi ovat nousseet oikeudenmukaisuus, läpinäkyvyys, kannustavuus, yksinkertaisuus sekä ennen kaikkea koulutuksen ja kokemuksen merkitys. Näiden lisäksi on tärkeää huomioida muuttuvat työnkuvat, joilla on selkeä yhteys palkanmuodostukseen.

Uusien palkkausmääräysten raamit (pilottimalli) on tarkoitus saada valmiiksi juhannukseen mennessä, jotta niitä päästäisiin konkreettisesti pilotoimaan ensi syksynä. Kokeilusta saatujen tietojen perusteella käydään vuonna 2018 lopulliset sopimusneuvottelut siitä, minkälaiseksi uusi palkkausjärjestelmä muodostuu.  

Työaikaluvun uudistamisen tarkoituksena on huomioida mahdollisesti työaikalaista tulevat muutokset ja samalla muuttaa työaikamääräyksiä yksinkertaisemmiksi. Sopimuksen työaikamääräykset sisältävät tällä hetkellä hyvin yksityiskohtaisia määräyksiä ja erilaisia laskentarajoja on useita, jotka muodostavat vaikeaselkoisen kokonaisuuden.  Näitä on tarkoitus yksinkertaistaa.

Joudumme myös tarkastelemaan perinteistä virkatyöaikaa uusin silmin ja se miten suhtaudumme ns. iltavastaanottoihin eli säännöllisen työajan levittämiseen klo 16 jälkeiselle ajalle. Päivystystyön osalta todennäköinen näkymä työaikalain uudistuksesta johtuen on koko työpaikallaoloajan olevan jatkossa työajaksi luettavaa aikaa.

Sote-uudistuksen myötä työpisteiden lukumäärä kasvanee ja myös matkustaminen eri toimipisteiden välillä lisääntynee. Tämän vuoksi on neuvotteluissa huomioitava, miten mahdollisesti lisääntyvä matka-aika korvataan jatkossa.  

Tavoitteenamme on siis uudensisältöinen Lääkärisopimus vuonna 2019, jota eri työnantajat laajalla rintamalla käyttävät. Osa suunnitteluista muutoksista on pienempiä, osa taas isompia. Kaikilla uudistuksen osilla on kuitenkin vaikutusta kokonaisuuteen. Tärkein asia viime kädessä on itsenäinen ja vahva Lääkärisopimus, joka turvaa kilpailukykyiset palvelussuhteen ehdot jatkossakin.

Laura Lindholm
Lääkäriliiton neuvottelujohtaja

 

Takaisin