Lääkärisopimuksen neuvottelutulos syntynyt

Neuvottelutuloksen mukaan sopimuskausi on 1.2.2018−31.3.2020. Reilun kaksivuotisen sopimuksen kustannusvaikutus on yleisen linjan mukainen.

Sopimuskauden korotusajankohdat vastaavat Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen vastaavia päivämääriä. Ratkaisussa huomioitiin edellisellä neuvottelukierroksella tehty työajan pidennys joka ei kohdistunut tasaisesti eri lääkäriryhmille.

Lisäksi neuvotteluosapuolet ovat sopineet paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta.

Hallituksen puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju toteaa olevansa tyytyväinen syntyneeseen ratkaisuun kokonaisuutena.

Lääkäriliiton hallitus ja valtuuskunta kokoontuvat käsittelemään neuvottelutulosta 13.2.2018. Tarkemmasta sisällöstä tiedotetaan tämän jälkeen.

JUKOn tiedote KVTES ratkaisun sisällöstä löytyy täältä. Esimerkiksi luottamusmiesten asemaa ja perhe-työvapaita koskevat parannukset koskevat myös Lääkärisopimusta.

Lisätietoja:

Marjo Parkkila-Harju
Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja
p. 050 593 1311

Laura Lindholm,
Lääkäriliiton neuvottelujohtaja
p. 050 357 4225

Takaisin