Lääkärisopimuksen neuvotteluja jatkettiin 24.1.

Lääkäriliiton neuvottelijat jatkoivat neuvotteluja KT:n kanssa Lääkärisopimuksesta sunnuntaina 24.1.2010. Neuvotteluissa ei käsitelty uuden Lääkärisopimuksen kustannusraamia, koska työnantaja ei ole jättänyt vielä rahatarjousta työntekijäjärjestöille. Lääkäriliiton neuvottelut jatkuvat tänään.

Myös kunta-alan yleiset neuvottelut jatkuvat tänään pääsopijoiden ja KT:n välisellä tapaamisella. On mahdollista, että KT jättää tänään pääsopijoille rahatarjouksen.

Pääsopijat hakevat samaa kustannusvaikutusta tälle vuodelle kuin Tehy-pöytäkirjassa. Tehy-pöytäkirjan tulkitaan rajoittavan muun kuntasektorin sopimusten sisältöä muun muassa siten, että kaikkia palkkoja korottavaa yleiskorotusta ei todennäköisesti voida ottaa seuraaviin kunta-alan sopimuksiin. Tehy-pöytäkirjan mukaan rahaa jaetaan vuoden 2010 alussa samapalkkaisuuseränä ja paikallisena järjestelyeränä. Pöytäkirjan mukaan erien suuruus on yhteensä 2,1 prosenttia, mutta toteutuma lienee tätä alempi. Syyskuussa 2010 on Tehy-pöytäkirjan mukaan käytössä tuloksellisuuserä, jonka suuruus on 0,7 prosenttia palkkasummasta.

Jos tuleva kuntasopimus ei sisällä lainkaan yleiskorotusta, Lääkäriliitto tavoittelee sellaista korotusten toteuttamistapaa, joka mahdollistaisi korotuksen yleiskorotuksen puuttumisesta huolimatta mahdollisimman monelle lääkärille. Lääkärisopimusneuvotteluissa on keskusteltu myös mm. takapäivystyksen korvaustason nostamisesta.

Järjestöt tavoittelevat kolmivuotisia sopimuksia, joissa vain ensimmäisen vuoden palkankorotukset on määritelty. Jatkovuosien osalta sopimusta tarkasteltaisiin aina loppuvuodesta, jolloin ne olisivat myös irtisanottavissa.

KT:n valtuusto on varautunut kokoontumaan 1.2.2010. Vastaavasti Lääkäriliiton valtuuskunta kutsutaan koolle 5.2.2010, jos neuvotteluissa on siihen mennessä syntynyt neuvottelutulos.

Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Markku Kojo, puh. 0400 419 784 ja neuvottelupäällikkö Heikki Pärnänen, puh. 040 546 5316

Takaisin