Lääkärisopimuksen neuvotteluissa edistymistä - JUKO päätti ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

Lääkärisopimuksen neuvotteluissa tapahtui sunnuntaina edistymistä. Neuvottelut ovat kuitenkin edelleen kesken, koska kunta-alan pääryhmässä käsiteltävän lomarahakompensaation tilanne on auki.

JUKO:
JUKO päätti ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

Kunta-alan työsuhteisten ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Lääkäriliitto tulee maanantain kuluessa antamaan tarkempaa ohjeistusta siitä, mitä Jukon päättämä ylityö- ja vuoronvaihtokielto käytännössä tarkoittaa lääkäreille. Kielto ei koske viranhaltijoita. Työsuhteiset lääkärit (mm. osa työterveyslääkäreistä) menevät tiistaina ja sen jälkeen töihin normaalisti tekemään työvuoroluettelon mukaisen työvuoronsa.

Lisätietoja Lääkäsopimuksesta:
Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm, p. 050 3574225, laura.lindholm@laakariliitto.fi

 

Takaisin