Lääkäripaneeli: jäsenet tyytyväisiä liiton toimintaan

Lääkäripaneelin ensimmäinen kierros paljasti, että valtaosa jäsenistä on tyytyväisiä liiton toimintaan. Myös kehityskohteita paikannettiin.

Lääkäripaneeli on liiton uusi tapa kuunnella jäseniään ja kerätä tietoa jäsenten odotuksista ja toiveista liiton toiminnan kehittämisen tueksi. Ensimmäinen kierros toteutettiin syys–lokakuussa, jolloin sähköinen kysely lähetettiin noin 2 700 jäsenelle.

Yli 70 % jäsenkunnasta kertoi olevansa kokonaisuudessaan erittäin tai melko tyytyväinen liiton toimintaan. Tyytyväisimpiä ovat ne, jotka tuntevat liiton toimintaa parhaiten. Heikoiten toimintaa tunsivat uran alkuvaiheessa olevat lääkärit. Tyytyväisimpiä oltiin jäsentiedottamiseen, eettisten kysymysten hoitamiseen ja kollegiaalisen hengen ylläpitämiseen. Eniten tyytymättömyyttä kohdistui liiton paikallisosasto- ja alaosastotoimintaan.

Lääkäripaneelin tulosten avulla liito kehittää toimintaansa ja seuraa kehitystoimenpiteiden vaikuttavuutta. Ensimmäisen kierroksen tulosten perusteella keskeistä on parantaa liiton toiminnan tunnettuutta jäsenten keskuudessa. Perinteisten viestintäkanavien rinnalla liitto kehittää myös sähköisten kanavien viestintää.

Jäsenet odottavat liitolta aktiivisempaa otetta lääkärien työolojen kehittämisessä ja työssä jaksamisen tukemisessa. Tällä tehtäväalueella Lääkäriliitto tulee olemaan lähiaikoina erityisen aktiivinen. Vuonna 2016 vietetään Lääkäriliitossa hyvinvoinnin teemavuotta, joka tulee näkymään erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa tammikuun Lääkäripäiviltä lähtien.

Lisää Lääkäripaneelin tuloksia liiton verkkosivuilla

Takaisin