Lääkärin toimittava eettisesti ja ammatillisesti potilaan parhaaksi

Lääkäriliitto on ajanut johdonmukaisesti 1990-luvulta lähtien terveydenhuollon kehittämistä. Tavoitteena on ollut vahvistaa järjestämisosaamista, yhdistää järjestämisvastuuta, vahvistaa perusterveydenhuoltoa, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä taata potilaille valinnanvapaus ja hoitoonpääsy. Ympäröivän maailman muuttuessa olennaista on, että lääkäri toimii aina eettisesti ja ammatillisesti potilaan parhaaksi.

Lääkäriliiton valtuuskunta ilmaisi viimeksi tänä keväänä huolensa terveydenhuollon palvelujärjestelmän säilymisestä ja erityisesti perusterveydenhuollon rapautumisesta. Se näkee, että terveydenhuollon järjestämisvastuu on siirrettävä kuntia suuremmille kokonaisuuksille. Näin perustason ja erikoistason sairaanhoitopalveluiden järjestämisvastuu olisi samalla organisaatiolla.

Julkishallinnon tehtävänä on vastata kansalaisten terveyspalveluiden järjestämisestä. Julkinen rahoitus perustuu verotukseen. Terveydenhuollon järjestäminen ja tuottaminen on erotettava toisistaan. Näin järjestäjä voi ohjata ja valvoa tuottajia.

Perusterveydenhuollon palvelut ovat Lääkäriliiton näkemyksen mukaan lähipalveluita, jotka on ehdottomasti tuotettava lähellä kansalaisia. Potilas voi vapaasti valita, kenen lääkärin luona hän käy ja mitä palveluntuottajaa hän käyttää.

Julkiset ja yksityiset terveydenhuollon palvelutuottajat ovat yhdenvertaisia. Kaikilla tuottajilla on oltava samat mahdollisuudet, mutta myös samat velvollisuudet.

Lääkärin etiikka ja terveysalan yritysten verosuunnittelu

Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja liiton eettisessä neuvottelukunnassa on keskusteltu suurten terveysalan yritysten verosuunnittelun eettisyydestä. Kyse on laajemmasta yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta ilmiöstä kaikessa kansainvälisessä yritystoiminnassa.

Lääkäriliitto korostaa, että jokaisella lääkärillä on oikeus toimia omien arvojensa ja eettisten periaatteidensa pohjalta. Tämän mukaan lääkäri ratkaisee, kenen ja minkälaisen palvelutuottajan alaisuudessa hän työskentelee. Olennaista on, että lääkäri potilastyössään toimii aina eettisesti ja ammatillisesti potilaansa parhaaksi.

Lisätietoja:
politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen, puh. 040 546 5316
terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski, puh. 044 563 0556

Lääkäriliiton valtuuskunnan teesit vuodelta 1995 ja Rahkeet-työryhmän Altera-malli (pdf)

Lääkäriliiton strategia vuosille 2010 – 2017 (pdf)
- yhtenä päätavoitteena ”Toimiva ja oikeudenmukainen terveydenhuollon palvelujärjestelmä”

Lääkäriliiton kuntavaaliteesit vuonna 2012 (pdf)

Lääkäriliiton hallitusohjelmatavoitteet vuoden 2011 eduskuntavaaleihin (pdf)

Kunnat eivät pysty itsenäisesti vastaamaan terveyspalveluiden järjestämisestä (Kannanotto 15.2.2013)

Lääkäriliiton valtuuskunta: Terveydenhuollon järjestämisvastuu keskitettävä viidelle erityisvastuukuntayhtymälle (Tiedote 17.5.2013)

Takaisin