Lääkärin eettiset ohjeet uudistettiin

Lääkäriliiton valtuuskunta hyväksyi syyskokouksessaan 12. – 13.12.2014 Lääkärin uudistetut eettiset ohjeet. (viimeksi uudistettu valtuuskunnan kokouksessa 1988.)

Lääkäriliiton Eettinen neuvottelukunta on käsitellyt, uudistanut ja päivittänyt Lääkärin eettiset ohjeet ajantasaisiksi. Uudistusprosessi kesti puolitoista vuotta ja siihen osallistui koko jäsenkunta.

Lääkäri saavuttaa toiminnassaan luottamuksen tietojensa, ammattitaitonsa ja persoonansa perusteella. Vastuullisesta ja vaativasta tehtävästään suoriutuakseen lääkärillä on oltava perusteellisten tietojen ohella halu noudattaa lääkärin jo vuosituhantisia vanhoja eettisiä velvoitteita.

Näiden periaatteiden mukaisesti Suomen Lääkäriliiton valtuuskunta on hyväksynyt lääkäreiden noudatettaviksi ammattia harjoittaessaan 12 kohdan Lääkärin eettiset ohjeet.

Takaisin