Lääkäriliitto: Työterveyslaitos säilytettävä itsenäisenä

Lääkäriliitto ei kannata ehdotusta yhdistää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos (TTL) ja Kelan tutkimusyksikkö. Lääkäriliiton mukaan Työterveyslaitos on säilytettävä itsenäisenä laitoksena. TTL:n erityispiirteenä on sen toiminnan työelämälähtöisyys ja laitos on keskeisessä roolissa työhyvinvoinnin ja -urien pidentämisessä.

Lääkäriliiton mukaan näiden kolmen tutkimusyksikön erilainen omistus ja ohjaus tekee yhdistämisen ongelmalliseksi. Vain THL kuuluu valtion virasto-organisaatioon. Työterveyslaitos on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, jonka hallinnossa työmarkkinaosapuolet ovat mukana. Työterveyslaitos hoitaa yliopistollista tehtävää vastaten työterveyslääkärien erikoistumiskoulutuksesta. Lisäksi TTL:ssä tehdään muista sektoritutkimuslaitoksista poiketen kliinistä potilastyötä ja erityisen vaativaa ammattitautidiagostiikkaa.

Lääkäriliitto huomauttaa, että Kansanterveyslaitoksesta ja STAKESista muodostettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toiminta käynnistyi vasta vuoden 2009 alussa eikä muutosprosessia ole saatu loppuun. Myös Työterveyslaitoksessa on tehty suuria organisaatiomuutoksia. Yhdistyminen ei toisi enää etuja ja vaarantaisi korkeatasoista tieteellistä tutkimustyötä ja olisi kohtuutonta henkilöstölle.

Yhdistyminen on osa Tutkimus- ja innovaationeuvoston asettaman asiantuntijaryhmän ehdotusta valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi vuoden 2014 alusta. Lääkäriliitto antoi lausuntonsa esityksestä Valtioneuvoston kanslialle. Hallitus päättää lausuntokierroksen jälkeen uudistuksesta ja sen keskeisistä toimista joulukuussa 2012.

Lääkäriliiton lausunto uudistuksesta (16.11.) Valtion tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus: esitys kokonaisuudistukseksi http://vnk.fi/julkaisut/listaus/julkaisu/fi.jsp?oid=365039

Takaisin