Lääkäriliitto toivoo, että kunta-alan neuvotteluja jatketaan mahdollisimman pian

Valtakunnansovittelijan esitys kuntien yleiseksi virka- ja työehtosopimukseksi sekä pääsopimuksen uudistamiseksi kaatui, koska kaikki osapuolet eivät sitä hyväksyneet. Lääkärisopimuksen neuvottelutulos kaatui siinä samalla. Tämä tarkoittaa sitä, että Kunnallista lääkärien virkaehtosopimusta 2018–2019 ja kunta-alan sopimusmääräyksiä noudatetaan sellaisinaan jälkivaikutuksen nojalla siihen saakka, kunnes uusista sopimuksista on päästy ratkaisuun.

Kunta-alan sopimuksista on neuvoteltu koko kevät, ja maaliskuun lopussa pyydettiin valtakunnansovittelijaa apuun. Viime viikolla maanantaina 27.4. valtakunnansovittelija antoi sovintoesityksen kuntien yleiseksi virka- ja työehtosopimukseksi sekä pääsopimuksen uudistamiseksi. Osapuolien tuli antaa vastauksensa 30.4. klo 12 mennessä.

Alakohtaisista sopimuksista, Lääkärisopimus mukaan lukien, neuvoteltiin viimeiseen hetkeen saakka ja neuvottelutulos saavutettiin. Lääkärisopimuksen osalta neuvotteluissa oli kyse siitä, että sovittelijan esitys piti implementoida kustannusraamiltaan Lääkärisopimukseen. Lisäksi työaikalain muutokset oli huomioitava. Lääkäriliiton hallitus ja valtuuskunta käsittelivät neuvottelutulosta kokouksissaan 30.4. aamupäivän aikaan.

– Ratkaisu oli vaikea. Lääkäriliiton hallitus päätyi kuitenkin pitkällisen keskustelun ja äänestyksen jälkeen esittämään valtuuskunnalle sopimuksen hyväksymistä, puheenjohtaja Tuula Rajaniemi kertoo.

Lääkäriliiton valtuuskunta hyväksyi sopimuksen äänestyksen jälkeen.

Valtakunnansovittelijan esitys kuntien yleiseksi virka- ja työehtosopimukseksi sekä pääsopimuksen uudistamiseksi kuitenkin kaatui, koska kaikki kuntaneuvottelujen osapuolet eivät sitä hyväksyneet. Lääkärisopimuksen neuvottelutulos kaatui siinä samalla. Tämä tarkoittaa sitä, että Kunnallista lääkärien virkaehtosopimusta 2018–2019 ja kunta-alan sopimusmääräyksiä noudatetaan sellaisinaan jälkivaikutuksen nojalla siihen saakka, kunnes uusista sopimuksista on päästy ratkaisuun. Virallisesti olemme sopimuksettomassa tilassa.

Sovittelijan esityksessä, joka julkistettaneen tällä viikolla, kunta-ala olisi saanut mm. yleisen tason mukaiset korotukset 23 kuukauden sopimuksessa. Sovittelijan esittämä ratkaisu sisällytettiin Lääkärisopimukseen erikseen osapuolien sopimalla tavalla, jossa oli huomioitu mm. työaikalain vaikutukset Lääkärisopimuksen työaikalukuun, mukaan lukien säännöllinen työaika, lepoajat ja päivystysmääräykset.

Sovittelijan ratkaisuesitys piti sisällään myös erillisen koronakertapalkkion erikoissairaanhoidossa koronapotilaiden hoitoon osallistuville, muun muassa teho-osastoilla työskenteleville. Tämä palkkio oli yksi kokonaisuus sovittelijan esityksessä, eikä sen sisällöstä ollut mahdollista käydä neuvotteluja kunta-alan ratkaisua hyväksyttäessä, eikä myöskään lääkärisopimuksen neuvottelupöydässä. Esitys oli kokonaisuus, ja tämä osa oli yksi osa sitä.

Kunta-alan kaatunut sovintoesitys eikä Lääkärisopimuksen neuvottelutulos sido enää osapuolia, mutta Lääkäriliiton näkemyksen mukaan niiden pohjalta voidaan jatkaa neuvotteluja lopputulokseen pääsemiseksi. Ratkaisuun kunta-alan sopimuksista olisi hyvä päästä mahdollisimman pian. Kuntatyönantaja päättää neuvotteluiden jatkamisesta.

Takaisin