Lääkäriliitto on edelleen Green Office

Lääkäriliitto pyrkii toimimaan ympäristövastuullisesti ja on mukana Green Office -verkostossa. WWF:n Green Office -tarkastus meni jälleen läpi.

WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöjärjestelmä. Sen avulla työpaikat voivat vähentää ympäristökuormitustaan, saavuttaa säästöjä ja hidastaa ilmastonmuutosta.

Green Office -toimistoissa koko työyhteisö opastetaan toimimaan ympäristövastuullisesti. Ympäristöjärjestelmässä kiinnitetään huomiota esimerkiksi liikkumiseen, energiankulutukseen, kierrätykseen ja jätteiden lajitteluun, kestäviin hankintoihin sekä ruokavalintoihin.

Green Office-merkin saaminen edellyttää ympäristöohjelmaa, seurantaa ja kehittämistä sekä WWF:n toimistotarkastuksen läpäisemistä. Tällä kertaa liitto sai WWF:ltä kiitosta erityisesti lentomatkustamisen vähentämisestä sekä tilatehokkuuden parantamisesta.

Yritysten ja organisaatioiden toimet ovat tärkeässä asemassa, jotta voimme rajoittaa maapallon lämpötilan nousun Pariisin sopimukseen kirjattuun 1,5 asteeseen ja turvata luonnon monimuotoisuuden. Green Office -verkoston jäsenet ovat mukana edistämässä näitä tavoitteita.

Lue lisää WWF:n Green Officesta

Takaisin