Lääkäriliitto hyväksyi Lääkärisopimuksesta 8.2. saavutetun neuvottelutuloksen

Lääkäriliiton hallitus ja valtuuskunta ovat tänään 13.2. hyväksyneet Lääkärisopimuksen 2018-2019 neuvottelutuloksen. Jukon hallitus käsittelee kaikkia kunta-alan neuvottelutuloksia perjantaina.

Lääkärien virkaehtosopimuksen neuvottelutulos syntyi 8.2.2018. Lääkärisopimus vastaa palkankorotustasoltaan muilla aloilla tehtyjä palkkaratkaisuja. Sopimus nostaa palkkoja sopimuskaudella keskimäärin 3,46 %. Sopimuskausi on pituudeltaan 1.2.2018 – 31.3.2020.

Lähtökohdat liittokierroksen neuvotteluille olivat selkeät. Pääsopijajärjestöt edellyttivät neuvotteluissa yleisen linjan mukaisia palkankorotuksia. Tämän lisäksi Lääkäriliitto haki prosentuaalisia yleiskorotuksia. Neuvottelupöydässä oli ratkaistavana myös edellisellä kierroksella toteutettu kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys, jossa terveyskeskuslääkärien ja –hammaslääkärien työaika piteni  38 t 15 minuuttiin kun taas sairaalalääkärien työaika pysyi ennallaan. Tämän vuoksi sopimuskauden aikana toteutettavat yleiskorotukset ovat erisuuruisia eri lääkäriryhmille.

Lääkärisopimus 2018-2019:

  • Kaksi yleiskorotusta, joista ensimmäinen on 1.5.2018 terveyskeskuslääkäreille 2,55% ja sairaaloiden lääkäreille 1,2 %
  • Toinen yleiskorotusajankohta on 1.4.2019 terveyskeskuslääkäreille 2,1% ja sairaaloidenlääkäreille 1,0%.
  • 1.1.2019 paikallisesti jaettava järjestelyerä 0,7%
  • Paikallinen tuloksellisuuden perusteella maksettava kertaerä, joka maksetaan kaikille työntekijöille tammikuussa 2019. Kertaerän suuruus on 9,2% kuukausipalkasta.

Sopimusmääräyksissä saatiin parannuksia osa-aikaisten viranhaltijoiden asemaan keskeytyneen jakson koskiessa jatkossa myös heitä. Neuvottelutulos sisältää myös erillisen työaikamuistion säännöllisen työajan ja päivystyksen rajanvedosta sekä niihin liittyvistä korvauksista. Lisäksi saatiin linjattua myös päivystysmuotojen muutoksissa esiintyviä tulkintaongelmia. Nämä em. kirjaukset julkistetaan myöhemmin laadittavan yleiskirjeen osana.

Palkallinen isyysvapaa pitenee kuudesta kahteentoista päivään, tilapäisen hoitovapaan ikäraja nousee 10 12 vuoteen ja takautuvasti myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutusrahan johdosta tehtävästä sairausajan palkan takaisin perinnästä luovutaan. Nämä koskevat kaikkia kunta-alan työntekijöitä, myös lääkäreitä.

Lääkärisopimus koskee kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa toimivien lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien palvelussuhteen ehtoja.

”Haastavista lähtökohdista lähdettiin, ja voimmekin olla tyytyväisiä saavutettuun kokonaisuuteen” kommentoi hallituksen puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju.

Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju p. 050 596 1670
neuvottelujohtaja Laura Lindholm p. 050 357 4225

Takaisin