Lääkäriliitto mukana sote-uudistuksen jatkovalmistelussakin

Lääkäriliitto seuraa sote-ratkaisun yksityiskohtia ja haluaa olla aktiivisesti mukana myös jatkovalmistelussa.

Hallitus päätti viikonlopulla sote-uudistuksen aluejaosta siten, että sote-alueita on 15 (Valtioneuvoston tiedote 7.11.2015). Itsehallinnollisia alueita tulee kuitenkin maakuntiin pohjautuen 18. Lisäksi on todettu viiden yliopistosairaalan ja erityisvastuualueen rooli sekä ympärivuorokautisen päivystyksen järjestäminen viiden yliopistosairaalan ohella seitsemään muuhun keskussairaalayksikköön perustuen.

Tänään maanantaina 9.11. klo 13 alkavassa tiedotustilaisuudessa hallitus on luvannut julkistaa sote-ratkaisun yksityiskohdat samoin kuin ratkaisun perusteita kuvaavan muistion.

Lääkäriliiton mielestä tarkoituksenmukaisin määrä olisi ollut viisi järjestämisaluetta, kuten se on aiemmissa kannanotoissaan sote-uudistuksen valmistelun aikana eri tahoille ja eri tavoin viestittänyt (Lääkäriliiton näkemyksiä palvelurakenneuudistuksesta).

Liiton tarkemmat kannanotot sote-linjaukseen laitetaan sivuillemme yksityiskohtien selvittyä.

Takaisin