Lääkäriliitto haluaa olla aktiivisesti mukana sote-uudistuksen jatkovalmistelussakin

Lääkäriliitto haluaa jatkossakin olla aktiivisesti mukana sote-uudistuksen valmistelussa. Liitto toivoo myös jäsentensä aktiivista osallistumista ja osaamisen tuomista esille keskusteluihin potilaan paremman hoidon puolesta. 

Hallitus linjasi viime viikonlopulla sote-uudistuksen toteutuksesta. Tänään 9.11. iltapäivällä pidetyssä tiedotustilaisuudessa sote- ja aluehallintouudistuksista tehdyn ratkaisun yksityiskohdat tuotiin julkisuuteen (Hallituksen linjaus 7.11.2015). Valtioneuvoston sivuilta löytyy uudistuksia koskeva periaatepäätös ja sen virkamiestyönä valmisteltu perustelumuistio.

Itsehallintoalueita tulee 18, nykyisten maakuntien mukaisesti. Itsehallintoalueista 15 järjestää itse alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut, mutta kolme aluetta joutuu sote-palveluiden järjestämisessä lain perusteella tukeutumaan toiseen itsehallintoalueeseen. Kaikilla itsehallintoalueilla on jatkossakin terveydenhuollon 24/7 päivystys, mutta laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikköjen (sairaala ja siihen liittyvä vaativan sosiaalipäivystyksen yksikkö) määräksi rajataan 12.

Lääkäriliiton mielestä viisi järjestämisaluetta olisi ollut tarkoituksenmukaisin ratkaisu, kuten olemme aiemmissa kannanotoissamme sote-uudistuksen valmistelun aikana eri tahoille ja eri tavoin viestittäneet. Päivystyksen osalta liitto on vuonna 2011 linjannut, että erikoissairaanhoidon ympärivuorokautisen päivystyksen tulisi perustua 14–17 yksikköön. 

Valtioneuvoston linjauksen mukaan erillisistä erva-alueista luovutaan, mutta erva-aluetta vastaava toiminnan koordinaatio hoidetaan uudistuksen jälkeen valtioneuvoston järjestämispäätöksellä, jonka valmisteluvastuu on 15 sote-alueella. Viisi yliopistollista sairaalaa jatkavat entisellään.

Lääkäriliitto on kantanut huolta yliopistosairaaloiden asemasta ja sen myötä lääketieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen asemasta maassamme. Kovin monien järjestämisvastuullisten alueiden välinen mahdollinen varustelukilpailu on nähty riskiksi lääketieteellisten tiedekuntien resursoinnille ja toiminnalle. Tehdyssä ratkaisussa korostuu valtion rooli valtioneuvoston hyväksyessä järjestämispäätöstä koskevat ehdotukset ja ohjatessa alueiden välistä työnjakoa.

Sote-alueet tuottavat palvelut itse tai yhdessä muiden itsehallintoalueiden kanssa, mutta ne voivat käyttää myös yksityisen ja kolmannen sektorin tuotantoa. Palvelutuotantoa pyritään monipuolistamaan erottamalla järjestämis- ja tuottamistehtävä itsehallintoalueen sisäisessä organisaatiossa, ja tekemällä niin julkisten kuin julkisesti rahoitettujen yksityisten tuottajien palvelujen laatu- ja kustannustiedot julkisiksi.

Osana uudistusta asiakkaan valinnanvapautta laajennetaan säätämällä valinnanvapauslainsäädäntö. Tällä taataan palvelujen käyttäjälle valinnanvapaus perustasolla ja soveltuvin osin myös erityistason palveluissa. Monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamista koskeva ja valinnanvapauslainsäädäntö on tarkoitus saada voimaan 1.1.2019 alkaen.

Lääkäriliitto on korostanut vuosien ajan palvelujärjestelmämme kehittämisessä järjestäjän ja tuottajan aitoa erottamista ja potilaan valinnanvapauden laajentamista järjestelmän tehokkaana ohjauskeinona. Niinpä valinnanvapauslainsäädännön aikaansaamista on tervehdittävä tyydytyksellä. Toivottavasti myös järjestämisen ja tuottamisen erottamisesta sote-organisaatioissa tulee todellista.

Uudistuksen jatkovalmistelun tavoitteena on saada hallituksen esitykset sote-järjestämislaista ja itsehallintoaluelaista lausuntokierrokselle ensi keväänä, jonka jälkeen hallitus päättää lakeja koskevasta yksityiskohtaisesta kannastaan. Hallituksen esitys laajasta lainsäädäntöuudistuksesta on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn vuoden päästä syksyllä. 

Lääkäriliitto haluaa jatkossakin olla aktiivisesti mukana sote-uudistuksen valmistelussa ja tuo näkemyksiään esiin lainvalmistelun eri vaiheissa, myös eduskuntakäsittelyn aikana. Liitto toivoo jäsentensä osallistuvan aktiivisesti alueelliseen uusien organisaatioiden valmisteluun, ja tuovan lääkärikunnan näkemyksiä ja osaamista potilaan entistä paremman hoidon puolesta esille niin työpaikoilla kuin muissakin keskusteluissa.

 

 

Takaisin