Lääkäriliitto haluaa nollatoleranssin raskaussyrjinnälle

Lääkäriliiton valtuuskunta hyväksyi Nuorten Lääkärien Yhdistyksen tekemän, raskaussyrjintää koskevan aloitteen.

Nuorten Lääkärien Yhdistykseen (NLY) on tullut monelta erikoistuvalta lääkäriltä ympäri Suomen yhteydenottoja, joiden mukaan lääkärille on ehdotettu virkamääräyksen tai työsopimuksen tekemistä vain äitiysvapaan alkuun saakka. Määräaikaisuus saatetaan myös jättää uusimatta perhevapaan vuoksi. Lisäksi virkoja on katkaistu äitiysloman aikana.

Raskaus tai sen mahdollisuus saattaa vaikuttaa myös nuoren erikoislääkärin työllistymiseen. Lääkärimäärän kasvaessa opiskelijamäärän kasvun myötä on entistä suurempi riski, että raskaana oleva henkilö kokee epäoikeudenmukaista ja syrjivää kohtelua työsopimukseensa liittyen, NLY:n aloitteessa todettiin.

Syrjintä raskauden tai perhevapaiden vuoksi on laissa kiellettyä. Siitä huolimatta erityisesti naisvaltaisilla aloilla on edelleen yleistä, että tieto raskaudesta vaikuttaa työsuhteeseen tai sen jatkumiseen. Se voi myös vaikuttaa koulutuksiin pääsemiseen.

NLY:n valtuuskuntaryhmä ehdotti, että Lääkäriliitto tekee raskaussyrjintää koskevan selvityksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin selvityksen valmistuttua. Lääkäriliiton valtuuskunta hyväksyi aloitteen syyskokouksessaan 16.12.2017.

 

 

Takaisin