Lääkäriliiton vetoomus: Rokotepolitiikkaa modernisoitava

Lääkäriliitto toivoo, että sairauksien ennaltaehkäisyssä käytetyt tietyt rokotteet otettaisiin Kela-korvattavuuden piiriin. Ministeriössä ja valiokunnassa asialle ei ole lämmetty.

Yli sata kansanedustajaa allekirjoitti viime syksynä lakialoitteen, jonka tavoitteena oli sairausvakuutuslain muuttaminen siten, että sairauksien ennaltaehkäisyssä käytetyt tietyt rokotteet pääsisivät Kela-korvattavuuden piiriin sairauden hoitoon määrättyjen lääkkeiden tapaan.

Lakialoitteen käsittelyä varten valiokunta oli pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriöltä lausunnon. STM:n kannan mukaan yhteiskunnan korvaukset rokotuksista tulee jatkossakin arvioida yleisen rokotusohjelman valmistelu- ja kehittämistyössä, ja että sairausvakuutuslain tarkoituksena on korvata sairauksien hoidosta – ei ennaltaehkäisevästä hoidosta – aiheutuneita kustannuksia. Lausunnon perusteella valiokunnassa päätettiin, ettei valiokunta ryhdy toimenpiteisiin asian eteenpäin viemiseksi. Lääkäriliiton mukaan valiokunnan olisi aloitteen käsittelyä varten pitänyt hankkia muitakin kuin STM:n lausunto, koska lakialoitteen ehdotus tähtää nykyisen rokotepolitiikan osittaiseen modernisointiin.

Tällä hetkellä rokote joko kuuluu Suomessa kansalliseen rokotusohjelmaan, joka on vapaaehtoinen ja rokotettavalle maksuton, tai kuluttaja maksaa siitä markkinahinnan. Lakialoitteella tähdättiin siihen, että tietyt kansalliseen rokotusohjelmaan kuulumattomat rokotteet pääsisivät Kela-korvattavuuden piiriin. Tällä saataisiin nykyistä tehokkaammin ennaltaehkäistyä tiettyjä sairauksia, kuten flaviviruksen aiheuttamaa puutiaisaivotulehdusta tai papilloomaviruksen aiheuttamaa kohdunkaulan syöpää.

Lääkäriliitto on vedonnut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, että se käynnistäisi lakialoitteeseen sisältyvän rokotepoliittisen selvityksen, jossa muun muassa tarkasteltaisiin Ruotsin, Tanskan ja Norjan rokotepolitiikan ja mahdollisten Suomen rokotepolitiikasta poikkeavia käytäntöjä sekä arvioitaisiin uudelleen sairausvakuutusjärjestelmän kattavuus tiettyjen ennaltaehkäisevien, lääkärin määräämien hoitotoimenpiteiden osalta. Lisäksi pitäisi selvittää rokotepolitiikan modernisoimisen kustannukset. Selvitystyössä voitaisiin käyttää THL:n ja STM:n lisäksi yliopistojen asiantuntijoita.

Takaisin