Lääkäriliiton valtuuskunta hyväksyi sopimuksen: Lääkärisopimuksen prosenttiperusteiset korotukset lääkäreille edullisia

Lääkäriliiton valtuuskunta hyväksyi 18. helmikuuta 2011 pitämässään kokouksessaan lääkärien virkaehtosopimuksen. Lääkärisopimus sisältää 1. toukokuuta yleiskorotuksen 1,2%, jolla korotetaan tehtäväkohtaista palkkaa ja henkilökohtaista euromääräistä lisää. Väestöosa korottuu myös samalla prosenttiluvulla.

Lisäksi euromääräisiä käynti-, toimenpide- ja lausuntopalkkioita ja vastaavia korotetaan 1,2 %:lla. 1. toukokuuta maksetaan myös paikallinen järjestelyerä 0,8 %. Jos Tehy-pöytäkirjan mukainen henkilöstömäärän muutoksesta riippuva erä tulee maksuun, korvautuu tämä 0,8 % suuruinen erä sillä. Ratkaisuun sisältyy 250 euron kertaerä toukokuussa 2011.

Neuvottelutulos koskee vain vuoden 2011 palkankorotuksia. Sopimuskausi päättyy vuoden lopussa. Seuraavan sopimuskauden neuvottelut käydään jo syksyllä 2011.

Lisätietoja: Lääkäriliiton puheenjohtaja Timo Kaukonen, puh. 040-542 8836

Takaisin