Lääkäriliiton vakuutusedut laajenivat

Lääkäriliitto on neuvotellut jäsenilleen uusien palveluntarjoajien vakuutus-, säästämis- ja varainhoitoetuja. Pohjola Vakuutuksen jäsenvakuutukset ja -edut säilyvät uudistuksessa ennallaan.

Lääkäriliiton tarjoamat jäsenedut monipuolistuivat, kun Lääkäriliitto ja henkivakuutusyhtiö Mandatum Life, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ja Vahinkovakuutusyhtiö If solmivat uuden yhteistyösopimuksen.

Liiton jäsenillä on nyt mahdollisuus hankkia Mandatum Lifen, Ifin ja Kalevan jäsenhintaisia vakuutuspalveluja. Lisäksi jäsenille tarjotaan etuja Mandatum Lifen säästämis- ja varainhoitopalveluista.

Uudet edut ovat jo heti jäsenten käytettävissä. Etuja pääsee parhaiten hyödyntämään ottamalla yhteyttä palveluntarjoajiin ja mainitsemalla liiton jäsenyydestä.

Lääkäriliiton jäsenten puolesta ottamat Pohjola Vakuutuksen potilasvakuutus, ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus ja järjestövakuutus säilyvät ennallaan. Myös Pohjolan tarjoamat edut muun muassa koti- ja matkavakuutuksista säilyvät.

Lisätietoa vakuutuksista ja niiden ehdoista saa osoitteesta www.if.fi/laakariliitto 

Tietoa on koottu myös Lääkäriliiton verkkosivuille Lääkärin vakuutukset -osioon (pääsy edellyttää FiMnet-kirjautumista). Tarvittaessa tiedustelut myös sähköpostiosoitteesta jasenedut@laakariliitto.fi

Takaisin